← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ4ΔΧΟΡ1Υ-Π30
Αρ. πρωτοκόλλου
2862
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-20
Θέμα
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 3934-22-10-2013 Απόφασης Έγκρισης<br /> Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας, που προτείνεται από την<br /> ΔΕΥΑ Παγγαίου, για τη λειτουργία της «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων<br /> (ΕΕΛ) Ορφανού», που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή της<br /> Δ.Ε.Ορφανού του Δ.Παγγαίου, στον Ν.Καβάλας, Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,<br /> Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ, ως προς την αναβάθμισή της ΕΕΛ και την<br /> επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την άρδευση<br /> αγροτικών καλλιεργιών.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4ΔΧΟΡ1Υ-Π30/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΛΛΥΟΡ1Υ-ΑΒΠ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3934
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
22/10/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
19
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Παγγαίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
493283.626
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4512337.677
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.764550
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.922190
NATURA 2000
ΟΧΙ