← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ8ΡΕΟΡ1Υ-Η9Η
Αρ. πρωτοκόλλου
7730
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-10-20
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 997,5 kWe με καύση βιορευστών, της εταιρείας «ΑΦΟΙ Π. & Δ. ΜΟΣΧΟΥ – Χ. ΓΚΕΣΟΥΡΑ Ο.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση αγροκτήματος Αλωνίων, αγροτεμάχιο 579, της ΤΚ Αλωνίων, της ΔΕ Πύδνας, του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, της ΠΕ Πιερίας, Π.Κ.Μ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΦΟΙ Π. & Δ. ΜΟΣΧΟΥ – Χ. ΓΚΕΣΟΥΡΑ Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ8ΡΕΟΡ1Υ-Η9Η/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
5
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πύδνας - Κολινδρού
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πιερίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
375304.89
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4470663.58
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.379840
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.532810
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15634