← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Θ4ΥΟΡ1Κ-3ΚΥ
Αρ. πρωτοκόλλου
49312/2135/19
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-10-20
Θέμα
ΑΝΑΝΕΩΣΗ IΣΧΥΟΣ, ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.45832-12-2013 , ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ(Δ-ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), της υπ'αριθ.πρωτ. ΠΕΧΩ 1837-Φ.ΠΕΙΒ.9-07 Α.Ε.Π.Ο. , γιά την Βιομηχανία παροχής ψύχους με την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.»επί της οδού Πειραιώς 226, της Δ.Ε. ΤΑΥΡΟΥ του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου, της Περιφέρειας Αττικής.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε.Β.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Θ4ΥΟΡ1Κ-3ΚΥ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΕΥΘ7Λ7-ΙΚΚ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
45832/12
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
25/01/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
229
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μοσχάτου - Ταύρου
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Αθηνών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
472919.393
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4201915.459
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.967050
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.693400