← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω3Ξ0ΟΡ1Θ-Ω4Η
Αρ. πρωτοκόλλου
3824
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-10-20
Θέμα
Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο πυρηνελαιουργείο απο την εταιρεία “ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ” στην θέση “Γαζέπι Μύλος” Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΝΟΤΙΑς ΚΡΗΤΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω3Ξ0ΟΡ1Θ-Ω4Η/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6Α15ΟΡ1Θ-ΡΥΖ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
2080
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
22/09/2017
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
13
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μινώα Πεδιάδας
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
619571
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3889433
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.143270
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.314230
NATURA 2000
ΟΧΙ