← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Ρ2ΩΟΡ1Ι-ΖΙΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
47898
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-10-20
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη νέα δραστηριότητα «Ισόγειο κτίριο<br /> υπεραγοράς», της JUMBO Α.Ε.Ε., στη θέση ΄΄Πρινέρι – Λαρισαίες Πέτρες΄΄ της αγροτικής περιφέρειας<br /> Μόριας, της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Μυτιλήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου,<br /> της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
JUMBO Α.Ε.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ρ2ΩΟΡ1Ι-ΖΙΜ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
23
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
713378.45
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4333296.91
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.125280
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.470110
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15482