← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΥΥΑΟΡ1Υ-Π2Φ
Αρ. πρωτοκόλλου
7180
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-10-20
Θέμα
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση της λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ» και κωδικό αριθμό «1002100» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», έχει Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1909174524, και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Ωραιοκάστρου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΥΥΑΟΡ1Υ-Π2Φ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ωραιοκάστρου
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
406066.431
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4517402.479
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.804850
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.888160
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15454