← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω0814653Π8-ΩΛΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/95579/6263
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-10-20
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας VEN ENGINEERING Μ.Ε.Π.Ε. με δ.τ. “VEN Μ.Ε.Π.Ε.” (πρώην Antipollution Processing Center Μ.Ε.Π.Ε), στη θέση «Μνήμα Κατή», της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, του Δήμου Χαλκιδαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Φορέας έργου
VEN ENGINEERING Μ.Ε.Π.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω0814653Π8-ΩΛΚ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΔΑ5ΟΡ10-4Κ0
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
705/32187
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
29/02/2016
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΝΑΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΝΑΙ
Seveso
Seveso - Lower tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Χαλκιδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
456439.5
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4249291.9
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.393380
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.502890
NATURA 2000
ΟΧΙ