← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΕ49ΟΡ10-Σ3Χ
Αρ. πρωτοκόλλου
183083
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-10-20
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την εγκατάσταση και λειτουργία «Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 MW» της «PIONEER WIND PARK M.I.K.E.», στην θέση «Ριζάρια», στο ρέμα Καμναϊτικο, της Τ.Κ Νεραϊδοχωρίου, της Δ.Ε. Αιθηκών, του Δήμου Πύλης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
PIONEER WIND PARK M.I.K.E.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΕ49ΟΡ10-Σ3Χ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πύλης
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Τρικάλων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
279832
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4377713
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.523490
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.440340
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15350