← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ6ΥΑΟΡ1Υ-ΗΜΦ
Αρ. πρωτοκόλλου
3266
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-10-20
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής φιλμ πολυπροπυλενίου διαξονικής τάνυσης (BOPP Film) και την προσθήκη νέας μονάδας παραγωγής χυτού φιλμ πολυπροπυλενίου (Cast Film) της εταιρείας «DIAXON Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 45 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΝΤΙΑΞΟΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΕΕ (DIAXON ΑΒΕΕ)
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ6ΥΑΟΡ1Υ-ΗΜΦ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
112
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μαρωνείας - Σαπών
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ροδόπης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
625911.634
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4546570.300
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.063190
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.500320
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
15334