← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Κ05ΟΡ10-Β12
Αρ. πρωτοκόλλου
163455
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-09-20
Θέμα
Τροποποίηση της αρ. 7657-1276-09-03-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), για την λειτουργία υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» σε έκταση 19.707,00 τ.μ. στη θέση «Αλεπότρυπα ή Ιμπραήμ», Τ.Κ. Καστέλλας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Κ05ΟΡ10-Β12/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
4Α1ΦΟΡ10-Ψ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
7657/1276
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
09/03/2011
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Διρφύων - Μεσσαπίων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
465640
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4267962
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.562030
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.607330
NATURA 2000
ΟΧΙ