← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ4Π9ΟΡ10-Λ18
Αρ. πρωτοκόλλου
163328
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-09-20
Θέμα
Τροποποίηση της αρ. 1931-75855-09-05-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05-11-2019) απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, με κωδική ονομασία θέσης «1402298 ΣΠΑΡΤΙΑ – Χ», με διάνοιξη δρόμου πρόσβασης 740 μ., στη θέση «Μέγα Κοτρώνι», του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
COSMOTE Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ4Π9ΟΡ10-Λ18/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΧΛΙΟΡ10-ΑΚΧ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1931/75855
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
09/05/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Στυλίδας
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος
Χ (ΕΓΣΑ 87)
392186
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4309521
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.930600
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.757880
NATURA 2000
ΟΧΙ