← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β499ΟΡ1Φ-ΨΚΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
564
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-05-12
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2593/30-7-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μονάδος ανακύκλωσης μετάλλων, πλαστικών, καλωδίων, ΑΗΗΕ και Ο.Τ.Κ.Ζ. της εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης “Ε.Κ.ΑΝ.” Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση “Παλαιό Χωριό” του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης “Ε.Κ.ΑΝ.” Α.Β.Ε.Ε
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β499ΟΡ1Φ-ΨΚΚ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.927845
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.068556