← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β49ΛΟΡ1Θ-ΤΣ3
Αρ. πρωτοκόλλου
1608
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-05-12
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Λειτουργία γεώτρησηςαρδευτικής χρήσης στη θέση ¨ΛΑΓΚΑΔΑ¨, Τ.Κ. ΑΛΑΓΝΙΟΥ, Δ.ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. Ηρακλείου, της Ομάδας Πρασανάκη Γεωργίου».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
Ομάδα Πρασανάκη Γεωργίου
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΛΟΡ1Θ-ΤΣ3?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αρχανών - Αστερουσίων
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
609725
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3891891
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.16662550191345
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.206445455551147
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
5335