← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β499ΟΡ1Θ-ΝΝΖ
Αρ. πρωτοκόλλου
1447
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-05-12
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του<br /> έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού Νο 7 από είσοδο ΠΑΓΝΗ<br /> μέχρι Κόμβο Σταυρακίων με δημιουργία παράπλευρων και νέου κυκλικού κόμβου»<br /> της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β499ΟΡ1Θ-ΝΝΖ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Ηρακλείου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.252348097623354
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.062389373779297