← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β491ΟΡ1Κ-ΒΗΗ
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ.5754/841/Περιβ.9/12
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-05-12
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εργοστάσιο κατασκευής κουφωμάτων και επίπλων, της εταιρείας «Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Ναρκίσσου & Ροδιάς , στη θέση: ‘Σούνα ’ του Δήμου Αχαρνών Αττικής.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β491ΟΡ1Κ-ΒΗΗ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αχαρνών
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.08805185749316
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.75942587852478
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
4647