← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β49ΞΟΡ1Κ-ΞΤΙ
Αρ. πρωτοκόλλου
Φ.2605/4526/ΠΕΡΙΒ.9/11
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-05-12
Θέμα
Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την μονάδα παραγωγής χημικοτεχνικών προϊόντων της εταιρείας με επωνυμία «ALCHIMICA Ανώνυμη Εταιρεία - Εφαρμογές Χημικής Τεχνολογίας» και διακριτικό τίτλο «ALCHIMICA A.E.» επί της οδού Ορυζομύλων, αριθμός 13, στο Δήμο Αιγάλεω της Περιφέρειας Αττικής
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΑΦΜ Φορέα Έργου
095667209
Φορέας έργου
ALCHIMICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ALCHIMICA ΑΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΞΟΡ1Κ-ΞΤΙ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Ναι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Ναι
Seveso
Seveso - Lower tier
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αιγάλεω
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Αθηνών
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.9838425
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.6686534
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
1329