← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β499ΟΡ1Υ-ΣΜ2
Αρ. πρωτοκόλλου
3136
Ημερομηνία Καταχώρησης
29 - 05 - 12
Θέμα
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4404/30-6-2009 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» στην Περιφερειακή οδό στην Ευκαρπία του Δήμου Παύλου Μελά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (λόγω προσθήκης μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (Σ.Η.Θ.) και Ψύκτη προσροφητικού τύπου)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β499ΟΡ1Υ-ΣΜ2?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Παύλου Μελά
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.67551035510127
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.962831258773804