← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β49ΨΟΡ1Υ-ΟΨΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
2408
Ημερομηνία Καταχώρησης
29 - 05 - 12
Θέμα
Ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 62306/3-11-00 Κοινής Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ για την Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (μύδια) με το σύστημα «LONG-LINE» στο Τεμάχιο Χ10, δυναμικότητας έως 100 τον./χρόνο, στη θαλάσσια περιοχή της Χαλάστρας του Δ. Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 50%, ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25%, ΤΥΦΛΙΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 25%
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΨΟΡ1Υ-ΟΨΚ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δέλτα
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.55549572998276
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.76470184326172