← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Β49ΘΟΡ1Υ-Ν4Ε
Αρ. πρωτοκόλλου
3271
Ημερομηνία Καταχώρησης
29 - 05 - 12
Θέμα
Ανανέωση - τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 13800/31-12-08 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εργοστάσιο αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και ετοίμων εδεσμάτων (catering)» της εταιρίας «ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ 094374009 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) που είναι εγκατεστημένη στο 17ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, λόγω αύξησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΦΜ Φορέα Έργου
094374009
Φορέας έργου
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΘΟΡ1Υ-Ν4Ε?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Θέρμης
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Θεσσαλονίκης
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.559721346848406
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.00537109375
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
3187