← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΨ3ΝΟΡ1Ι-8ΨΤ
Αρ. πρωτοκόλλου
11957
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-03-17
Θέμα
Ανανέωση-Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «1406306_ΡΑΧΕΣ ΠΚ», στη θέση «ΛΟΥΠΑΣΤΡΑ», εκτός οικισμού, της Δ.Ε Ραχών, του Δήμου Ικαρίας, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», συμπλήρωση αυτής για την εναρμόνιση με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και αναδιατύπωση για την ευταξία αυτής.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨ3ΝΟΡ1Ι-8ΨΤ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ικαρίας
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
681444.102
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4162489.752
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.594170
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.056920