← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
7ΜΕΕΟΡ10-477
Αρ. πρωτοκόλλου
404/21168
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-03-17
Θέμα
Τροποποίηση και αναδιατύπωση της αρ. 626-06-05-09 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως ισχύει για τη λειτουργία μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη αποβλήτων (μη επικινδύνων) - Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) της εταιρείας «ECO TEXNIKH AEBE» στη θέση «Μνήμα Κατή» ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων ΠΕ Εύβοιας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ECO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΕΕΟΡ10-477/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΣ0ΝΟΡ10-ΦΟΒ
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Χαλκιδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
45587.5590
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4248538.5580
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.272590
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
18.808420