← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ω5ΩΣΟΡ1Υ-777
Αρ. πρωτοκόλλου
8640
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-03-17
Θέμα
Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 1100 μόσχων πάχυνσης ανεξαρτήτου ηλικίας, του Ιωάννη Α. Βουγιούκα, στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ. Μαρίνας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Ιωάννης Βουγιούκας
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΩΣΟΡ1Υ-777/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Βέροιας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Ημαθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
348597
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4494040
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.585910
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.212730