← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕ270-ΞΔΑ
Αρ. πρωτοκόλλου
181768
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-13
Θέμα
:«Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 189039/23.2.12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για: α) τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του μεταλλουργικού εργοστασίου της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Ανωνύμου Εταιρείας “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” που βρίσκεται στη Λάρυμνα του Ν. Φθιώτιδας, β) την κατασκευή και λειτουργία του έργου : “Επέκταση υφιστάμενου προβλήτα λιμένα του μεταλλουργικού εργοστασίου της “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” και γ) την κατασκευή και λειτουργία του χώρου χερσαίας διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων που παράγεται από το μεταλλουργικό συγκρότημα της “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ” στη θέση Λιάβδα Ν. Φθιώτιδας»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου
Φορέας έργου
ΛΑΡΚΟ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕ270-ΞΔΑ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β44Ε0-ΧΙΝ
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Ναι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Ναι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λοκρών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος
Περιφέρεια Γραμμικού Έργου
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Γραμμικού Έργου
Γρεβενών
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.569441
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.298268
NATURA 2000
Όχι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
103