← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕΑΛΟΡ1Υ-ΙΙΜ
Αρ. πρωτοκόλλου
1065
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-13
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το νέο έργο «Κατασκευή Πρόσβασης Ατόμων<br /> με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην Παραλία Κεραμωτής του Δήμου Νέστου», που<br /> προτείνεται από το Δήμο Νέστου, στην Δ.Ε. Κεραμωτής, Δήμου Νέστου, Νομού<br /> Καβάλας, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Δήμος Νέστου
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΑΛΟΡ1Υ-ΙΙΜ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
Όχι
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Όχι
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
Όχι
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
Όχι
Ένταξη στο EMAS
Όχι
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νέστου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.852770
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.701730
NATURA 2000
Ναι
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
1933