← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΒΕ2ΨΟΡ1Υ-ΞΑΠ
Αρ. πρωτοκόλλου
2097
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-04-13
Θέμα
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5834/28-6-2010 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων<br /> υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 180 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 90<br /> μόσχων πάχυνσης, λόγω αύξησης δυναμικότητας – κτιριακής επέκτασης - αλλαγής συστήματος<br /> επεξεργασίας αποβλήτων, του Δημητρίου Μαστρογιάννη, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή<br /> Αδάμ του Δήμου Λαγκαδά Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΦΜ Φορέα Έργου
034091847
Φορέας έργου
ΜΑΣΤΟΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρχείο
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕ2ΨΟΡ1Υ-ΞΑΠ?.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσσα ομάδα--
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λαγκαδά
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
446038
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4489164
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.554070
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.364420