Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Βελτίωση Λιμένος Αγ. Νικολάου Βολιμών» του Δήμου Ζακύνθου, της Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.