Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος, με την επωνυμία «RODOS MARIS».