Ανανέωση – Τροποποίηση – Κωδικοποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της δραστηριότητας «Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος» της εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1902044328, η οποία είναι υφιστάμενη στο Δήμο Δέλτα, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας