Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 162707-28.7.14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης συσσωρευτών και σκραπ μολύβδου της εταιρείας “SUNLIGHT RECYCLING Α.Β.Ε.Ε.” – νυν “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.”, που βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ο.Τ. 42 της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 151304-21.10.15 Απόφαση της Γενικής Δ-ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής-ΥΠΕΝ