Ανανέωση της αρ.31266-3574-7-5-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.25117-3938-1-6-2011 απόφασή μας) διαλυτηρίου οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), της επιχείρησης «ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», στη θέση «Χαρμάτι» της Τ.Κ. Λεονταρίου Δήμου Αλιάρτου, Ν. Βοιωτίας.