Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12101 - 12120 από 12249 1 604 605 606 607 608 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
53960 11-05-17 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 3906-19-6-13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,999 ΜWe) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία» με δ.τ. «BIOENERGY NORTH ΑΒΕΕ», που είναι εγκατεστημένη στα υπ’ αριθ. 114Β και 120 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω τροποποίησης των εγκαταστάσεων και των πρώτων υλών της μονάδας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
54870 21-06-17 Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση εργοταξιακής εγκατάστασης και αποθεσιοθαλάμων του έργου: «Ν.Ε.Ο. Ηράκλειο – Άγιοι Δέκα, οδικό τμήμα Αγία Βαρβάρα – Άγιοι Δέκα (Καστέλλι)», με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΚ Α.Ε., στο Νομό Ηρακλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κρήτης gov.gr
69340 07-10-20 Ανανέωση και αναδιατύπωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής πυρίμαχων και μονωτικών υλικών από μη μεταλλικά ορυκτά της «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ» στη θέση «ΡΙΤΣΩΝΑ» Κοινότητας Βαθέως ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
48317 08-09-16 Παράταση διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ. 4934-16-05-08 Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανία Ασφαλτικών και Χημικών Προϊόντων και Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών», με την επωνυμία «ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.», που είναι εγκαταστημένη στο 14ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας στην Αγχίαλο, Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.8γ, του Ν.4014-2011 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
51716 10-02-17 Τροποποίηση και αναδιατύπωση της με αριθ. πρ. 1200-05-04-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.Α.Μ.-Θ.-Α. Δ. Μ.Θ. για το Αιολικό Πάρκο (ΑΙΟΠΑ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 40,8MW στη θέση «Όρη Λεκάνης» της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου της Π.Ε. Δράμας και της Δ.Ε. Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης, από την εταιρεία με δ.τ. «JURA AIOLIKA A.E.» Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69367 13-10-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής μονάδας ξενοδοχείου κλασικού τύπου, κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 156 κλινών με την επωνυμία "ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ", ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- BUNGALOWS ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο "ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε.", στη θέση Μικρή Βίγλα, Δ.Δ. Σαγκριού, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Νήσου Νάξου, Π.Ε. Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΤ 2002253025) Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής   gov.gr
36011 11-02-15 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου έργου: Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.B.E. με κωδική ονομασία «ΣΟΥΦΛΙ 712», που βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας», πλησίον του οικισμού Σουφλίου, εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67595 18-07-19 Ανανέωση της με α.π.: ΠΕΧΩ Φ181-4346-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του υφιστάμενου εν λειτουργία Αιολικού Πάρκου, ισχύος 20 MW καθώς και των συνοδών έργων αυτού, στη θέση «ΟΡΘΟΛΙΘΙ» του Δήμου Τροιζηνίας, Περιφέρειας Αττικής, της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις με α.π.: Φ181-3033-10 & Φ181-734-11 Αποφάσεις και ισχύει Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Αττικής gov.gr
68849 12-06-20 Ανανέωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5403-24-8-2015 (ΑΔΑ: ΨΩΓ3ΟΡ1Υ-ΛΨΛ) Απόφασης Ανανέωσης – Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας ανακύκλωσης της εταιρίας REPLAN A.E. (πρώην Κωνσταντινίδης Ιωάννης και Σια Ο.Ε.») που βρίσκεται στα αγρτ. 588 & 589 (εκτός σχεδίου) αγροτεμάχια Αναδασμού 1958-1961 Νεοχωρούδας, Δ. Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 1907128522). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
61685 09-03-18 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα διαχείρισης (αποθήκευσης) χρησιμοποιημένων συσσωρευτών» της εταιρίας «ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.» στο αγροτ. 690Α Νεοχωρούδας, ΔΕ Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
67943 25-10-19 Ανανέωση ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ.120421-164-17-01-2005 ΚΥΑ όπως αυτή ισχύει μετά την αρ. πρωτ. 17446-05-12-2005 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την αρ. πρωτ. 10259-06-10-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την «έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση όρμος «Λιμανάκι» Δήμου Άνδρου Νήσου Άνδρου Νομού Κυκλάδων από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
38549 04-06-15 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία “ΑΝΑΒΡΥΤΗ - 1200284” που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και είναι κατασκευασμένος στη θέση “Άγιος Νικόλαος”, Τ.Κ. Αναβρυτής, Δ.Ε. Μυστρά, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Πελοποννήσου gov.gr
49562 31-10-16 Ανανέωση ΑΕΠΟ για «Μονάδα εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ειδών ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων, της εταιρείας “ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στην θέση “Όρμος Μικρής Βουρλιάς” του Δήμου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Πελοποννήσου gov.gr
67331 25-04-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκκοκκιστηρίου βάμβακος – σπορελαιουργείου της «ΚΩΝ-ΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ» στη θέση «ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ» Δήμου Λεβαδεών Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67432 30-05-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αρδευτικό έργο Καταλωνίων-Τόξου» στη Δ.Ε. Ελαφίνας, της Τ.Κ. Καταλωνίων, του Δήμου Κατερίνης, της ΠΕ Πιερίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
49778 09-11-16 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου, ισχύος 2,83 MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.’’, στη θέση ‘‘Γιάρμπαση’’ Αλμυρού, στο Δήμο Αλμυρού της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
68901 25-06-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2941-25-05-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (1 ΜWel) με Αεριοποίηση Βιομάζας», της εταιρίας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΕΟΣ Ι.Κ.Ε., που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 1867 αγροτεμάχιο της Δ.Ε. Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας (Π.Κ.Μ.) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
57966 01-11-17 Ανανέωση – Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της με αριθμ. πρωτ. 6995-24-9-2007 Απόφαση Τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ) στη θέση Κρηστώνη Δ. Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
36675 16-03-15 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Τροποποίηση τμημάτων των υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV ΑΓΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ (τμήμα ΦΙΛΙΠΠΟΙ – ΚΑΒΑΛΑ) & Γ.Μ. 150kV Σύστημα (Στάγειρα – Καβάλα) – ΚΥΤ Φιλίππων και των συνοδών έργων δασικής οδοποιίας», εντός του Δήμου Καβάλας Π.Ε. Καβάλας και του Δήμου Δοξάτου Π.Ε. Δράμας. Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67769 13-09-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά –βιοέλαια (ισχύος 0,995 ΜW) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ 1 ΙΚΕ» που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ’ αριθ. 712 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου, Δήμου Χαλκηδόνος, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 12101 - 12120 από 12249 1 604 605 606 607 608 613