Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12246 1 602 603 604 605 606 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
38225 20-05-15 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την α) Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων στη θέση “Όρμος Λιμί” της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, η οποία προέρχεται από συγκέντρωση και αναδιάταξη δύο (2) υφιστάμενων μονάδων των εταιρειών «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΟΡΦΟΥ ΑΕ» και «ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» και β) συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της πλωτής μονάδας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην θέση “Άρα Μάδε” της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Πελοποννήσου gov.gr
35190 04-12-14 Εφαρμογή του άρθρου 2, παρ.8γ του ν.4014-2011 στην αριθ. πρωτ. 4669-1298-13-12-2011 Απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. τέως Π.Α.Μ.Θ. για την έρευνα λατομείου μαρμάρων εμβαδού 24.786,94 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μιρνότου», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Π.Ε. Δράμας από τους «ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗ - ΒΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - ΓΚΟΜΟΥΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
42870 08-01-16 Παράταση διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τη με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.-Κ.Μ. 3298-12-05-09 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στη δραστηριότητα «Μονάδα παραγωγής πλίνθων και κεράμων» με φορέα λειτουργίας την εταιρία «Κεραμοποιεία Ματζιάρης Α.Ε.» στη Σκοτούσσα, Δ. Ηράκλειας, Π.Ε. Σερρών, Π.Κ.Μ., σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ.8γ, του Ν.4014-2011 Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
42743 29-12-15 Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 144832-6.6.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Λεπτοκαρυάς – Σ.Σ. Θεσσαλονίκης και Σ.Σ. Πλατύ – Σ.Σ. Σκύδρας, Νομών Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης» Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
65827 12-10-18 Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 9974-25-11-2014 Α.Ε.Π.Ο του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ της δραστηριότητας «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 40.000 ωοτόκων ορνίθων της εταιρείας « Αφοί Γ. Δίγκαλη Α.Ε.» » που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή Μαυρονερίου του Δήμου Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
64797 31-07-18 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 158808-10-08-2017 (ΑΔΑ: 7ΖΑ1ΟΡ1Φ-0Λ6) Απόφασης του Γεν. Δ-ντη Χωρ-κής & Περιβ-κής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 12949-846-22-03-2013 Απόφαση του Γεν. Δ-ντη Χωρ-κής & Περιβ-κής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., με την οποία είχε τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 3969-28-09-2009 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελ-σου, που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενη Παιδική Κατασκήνωση», της εταιρείας: «Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ & Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΠΕ» με δ.τ. «SUMMER FUN», που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στη θέση: «Μαρούγκα» ή «Αγία Παρασκευή» στην Τ.Κ. Ξυλοκερίζης, Δ.Ε. Κορίνθου, Δήμου Κορινθίων, Νομού Κορινθίας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Πελοποννήσου gov.gr
44134 01-03-16 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ-Φ.Π.1090-994-20-04-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία υφιστάμενης δραστηριότητας παραγωγής ασφαλτομίγματος φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ’’, στη θέση ‘‘Μπουλγκάρι’’ του Δήμου Κιλελέρ, στην ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
46790 15-06-16 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4707-30-05-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γ.Γ. της Π.Δ.Ε., η οποία έχει παραταθεί με τη με αριθ. πρωτ. 523-33410-19-04-2016 Απόφαση της Δ-νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: «Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) της υφιστάμενης μονάδας ενσάκκισης λιπασμάτων και κοπής - εμπορίας υαλοπινάκων σε μονάδα ενσάκκισης, αποθήκευσης και παραγωγής λιπασμάτων με απλή ανάμιξη ιδιοκτησίας της εταιρείας «COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών» λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και κατάργησης δραστηριότητας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68508 19-03-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,1 MW της εταιρείας ‘’ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ στο ρέμα «Λογγίσιο» Τ.Κ. Κολοκυθιάς Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης στο Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
39319 08-07-15 Παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ του έργου: «Βιομηχανία παραγωγής φετών πολυκρυσταλλικού πυριτίου (wafers) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2.333,60 KW», στη ΒΙΠΕ Πάτρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
49708 07-11-16 Τροποποίηση της αρ.7-167-18-2-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.2110-86846-15-5-2016 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,3 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Πύργος» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας (ως προς το πλήθος των Α-Γ, τα έργα οδοποιίας και την ενσωμάτωση της κατασκευής Υ-Σ). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
33878 16-09-14 Τροποποίηση της υπ’ αριθμό πρωτ. 4844-18-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΚΟΡ1Υ-ΒΦΙ) απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16,1MW, στη θέση «Γραμματικάκι» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης», της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ Α.Ε.», ως προς την εγκατάσταση υποσταθμού (Υ-Σ) ανύψωσης τάσης (30-150kV). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67734 05-09-19 Τροποποίηση της με Α.Π. 75627-2476-29.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΥΣ2ΟΡ1Γ-ΨΛΒ) Απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκσυγχρονισμός του έργου αρδευτικό δίκτυο Αγροτικού Συνεταιρισμού Λευκάρων απολήψιμου όγκου 485.858 κ.μ. νερού ετησίως, στο αγρόκτημα Λευκάρων τη Τ.Κ. Λευκάρων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως προς την αύξηση της αρδευόμενης επιφάνειας χωρίς αλλαγή στην απολήψιμη ποσότητα ύδατος του αρδευτικού δικτύου. Φορέας του έργου είναι: ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάρων. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
69159 24-08-20 Τροποποίηση – Αναδιατύπωση της αρ. 5263-240203-24-11-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 1665-66657-21-04-2015 και αρ. 3378-139884-29-08-2016 αποφάσεις μας, για ενιαία μονάδα υδατοκαλλιέργειας στη θέση «Παληολάκα - Χελώνες», Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία ΜΑΝΤΕ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
34239 08-10-14 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) του έργου “Δημοτική αρδευτική γεώτρηση Υ24-Κ27 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, της Δ.Ε. Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΠΕΣΠΑ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Θεσσαλίας gov.gr
69082 31-07-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων αύξησης δυναμικότητας μονάδας βουστασίου από 48 σε 250 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με 170 παράγωγα στη θέση «Δελιάσινος» Τ.Κ. Μικρής Γότιστας, Δήμου Μετσόβου, ΠΕ Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας «ΥΙΟΙ Τ. ΒΑΔΕΒΟΥΛΗ Ο.Ε.» Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
52209 01-03-17 Ανανέωση-Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υφιστάμενη δραστηριότητα: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «1406306_ΡΑΧΕΣ ΠΚ», στη θέση «ΛΟΥΠΑΣΤΡΑ», εκτός οικισμού, της Δ.Ε Ραχών, του Δήμου Ικαρίας, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», συμπλήρωση αυτής για την εναρμόνιση με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και αναδιατύπωση για την ευταξία αυτής. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Βορείου Αιγαίου gov.gr
35582 12-01-15 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ (ΑΕΠΟ), ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΜΟΥ ΛΑΕΡΜΩΝ»ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΕΑΡΜΩΝ, Δ.Ε ΛΙΝΔΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
67617 25-07-19 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την ίδρυση πτηνοτροφικής εγκατάστασης ορνίθων πάχυνσης δυναμικότητας 20.000 (80 Ι.Σ.) στη θέση «Μεσαριά» Χανόπουλου Δ.Ε. Βλαχέρνας Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας του έργου «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε.». Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
39762 29-07-15 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου 4 αστέρων, 444 κλινών, με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ», ιδιοκτησίας «ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ Α.Ε.» στη θέση Ανισσαράς, εκτός ορίων οικισμού, Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου», Περιφέρειας Κρήτης Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κρήτης gov.gr
Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12246 1 602 603 604 605 606 613