Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 41 - 60 από 12487 1 2 3 4 5 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
34611 31-10-14 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2593-30-07-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελ-σου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 564-25-04-2012 ΑΕΠΟ του Γεν. Δ-ντη Χωρ-κής & Περιβ-κής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., που αφορά τη δραστηριότητα της μονάδας: «Ανακύκλωσης Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), μετάλλων, πλαστικών και καλωδίων, με συνοδό δραστηριότητα την κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικής χρήσης σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων με υγρά καύσιμα» της εταιρείας: «Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση: «Παλαιό Χωριό», της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Νομού Κορινθίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
34612 31-10-14 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5878-62214-30-09-2009 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘‘1002886 - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ’’ της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση ‘‘Μαυρότοπος’’ Αμπελώνα, στο Δήμο Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω μεταβολών στις κεραιοδιατάξεις και τις δομικές του κατασκευές, καθώς και την εφεξής από κοινού χρήση του με την COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Θεσσαλίας gov.gr
34613 31-10-14 Απόφαση για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικών – Οργανοχουμικών Λιπασμάτων και Κόμποστ» με την επωνυμία AGRO REA – Γ. ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. υφιστάμενη στο με αριθ. 502ε αγρ-χιο Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, (Π.Κ.Μ.), (Ομάδα 4η, α.α. 12) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
34616 31-10-14 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά το έργο «Οριοθέτηση ρέματος Τούση στη Δ.Κ. Πάργας του Δήμου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας», με φορέα του έργου την Περιφέρεια Ηπείρου. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ηπείρου gov.gr
34618 31-10-14 Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομείου μαρμάρων έκτασης 21.205 τ.μ. στη θέση ‘Παλιοδρακοσπηλιά’, Δήμου Λαμιέων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της ΄΄ΑΦΟΙ ΝΤΖΟΥΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.΄΄ Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
34619 31-10-14 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3384-41157-2-6-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της μονάδας Διαλογής-Μηχανικής Κοπής & Θραύσης Μεταλλικών Απορριμμάτων & Διαλυτήριο Αυτοκινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Θεοδώρου Δημήτριου, στη θέση ‘’ΠΟΝΤΙΚΙΑ’’, στην Τ.Κ. Διμηνίου, του Δήμου Βόλου, στην Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
27768 31-10-13 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 45402/4377/28-09-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο όμβριων, ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ιάσμου» του Ν. Ροδόπης, εντός της Γ1 Ζώνης του Εθνικού Πάρκου ΑΜ-Θ, ως προς το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
27770 31-10-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 10MW της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στη θέση «Ξερακιά» Διλινάτων της Δημ. Ενότητας Αργοστολίου- Δήμου Κεφαλονιάς- Π.Ε. Κεφαλληνίας, σε εκτός ορίων οικισμού γήπεδο έκτασης 304.258,00τ.μ., καθώς και των συνοδών έργων αυτού δηλ. της οδοποιίας πρόσβασης και διασύνδεσης με την συγκεκριμένη δραστηριότητα του οικίσκου υποστήριξης λειτουργίας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ιονίων Νήσων gov.gr
27771 31-10-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ», της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Πελοποννήσου gov.gr
27772 31-10-13 «Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της με αριθ. Πρωτ.. 4408/4402/16.04.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, σε συνολική έκταση 10 στρ. στην θέση “Ακρωτήριο Άσπρο”, Νήσου Πεταλά, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Κεφαλληνίας, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από την εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.», λόγω εκσυγχρονισμού και αύξησης της δυναμικότητας», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ιονίων Νήσων gov.gr
27775 31-10-13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Νυδρίου» Νομός Λευκάδας. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Ιονίων Νήσων gov.gr
27776 31-10-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις στο Νομό Ζακύνθου». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ιονίων Νήσων gov.gr
27777 31-10-13 Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υδραυλικά έργα προσαγωγής νερού από πηγές Κρασονερίου στην πεδινή – παραλιακή περιοχή Δ.Δ.Βαρβάρας», του Δ.Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής/Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
27778 31-10-13 Θέμα : Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 149695/2.11.05 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΑΣΠΗΕ, ισχύος 50 MW, στη θέση ΡΑΧΗ-ΠΡΙΟΝΙ-ΛΕΚΑΝΑ, Δήμου Άργους – Μυκηνών (πρώην Δ. Κουτσοποδίου), Ν. Αργολίδας, ως προς τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Πελοποννήσου gov.gr
27782 31-10-13 Τροποποίηση ως προς τον φορέα της υπ’ αρ. πρ. 1617/07-05-2009 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της παιδικής κατασκήνωσης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΤΕ BANK Α.Ε.» σε εκτός σχεδίου περιοχή στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας, Δήμου Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Πελοποννήσου gov.gr
27786 31-10-13 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 6336/29-08-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Βιομηχανία γόμωσης φυσιγγίων κυνηγιού & συναρμολόγησης - επισκευής κυνηγητικών όπλων και αποθήκη άκαπνης πυρίτιδας, φυσιγγίων και εκρηκτική ύλη πυροτεχνημάτων» με την επωνυμία “Μ.Γ. ΚΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.” (ΑΦΜ 094124346, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) η οποία είναι εγκαταστημένη στα με αριθ. 39 και 40 αγροτεμάχια Διαβατών του Δήμου Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ, λόγω αύξησης της μηχανολογικής ισχύος Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
27787 31-10-13 Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την Κατασκευή και Λειτουργία του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ». Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
3903 31-10-12 ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : Επέκταση υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας (ΑΣΤΗΡ ΟΔΥΣΣΕΥΣ), 5*, δυναμικότητας 600 κλινών, επι γηπέδου επιφανείας 70.285 τμ, για μονάδα τελικής δυναμικότητας 795 κλινών, με επέκταση του γηπέδου, σε συνολική επιφάνεια 99.125 τμ, στην περιοχή Μπαμιαλικι, Δ.Ε Κω, Δήμου Κω (Εντος ΖΟΕ Κω – Ζώνη 2Β-), ιδιοκτησίας OCCIDENTAL AE. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
3904 31-10-12 Θέμα: Μη-αναγκαιότητα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων για τα δύο έργα εμπορικών δραστηριοτήτων στα οικοδομικά τετράγωνα (ο.τ.) Ε71 και Ε72 του επιχειρηματικού πάρκου «Γυαλού – Άγιος Δημήτριος – Πύργος» στην περιοχή Σπάτων, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την κ.υ.α. 101014/23.12.2008, ως προς μικρές τροποποιήσεις σχεδιασμού στο κτίριο του ο.τ.Ε72. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
3905 31-10-12 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 3,266 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας UNIGEA ΗΛΙΑΚΗ 1 Ε.Π.Ε., στη θέση “Αγ. Θεόδωροι” της Τ.Κ. Αερινού του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
Εμφανίζονται 41 - 60 από 12487 1 2 3 4 5 625