Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 20 από 12249 1 2 3 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
68226 31-12-19 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε» εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου του Δήμου Πωγωνίου του Ν. Ιωαννίνων». με Φορέα του έργου: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
68227 31-12-19 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων του Δ. Αιγιαλείας», σε γήπεδο έκτασης 8,3 στρεμμάτων, στη θέση «Τζουρά» στην περιοχή «Νησί», της Τ.Κ. Τέμενης, Δ.Ε. Αιγίου, Δ. Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68228 31-12-19 Απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών μετά των συνοδών εγκαταστάσεων του (σπαστηριοτριβείο, μονάδα ασφαλτομίγματος, μονάδα σκυροδέματος, συνεργείο και λοιπές κτιριακές υποδομές) της εταιρείας με την επωνυμία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ”, στην περιοχή Λατζιμάς Δήμου Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
66936 31-12-18 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το λατομείο απόληψης αργίλου στην θέση “Κεφάλα” Τοπικής Κοινότητας Μάρθας Δήμου Βιάννου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κρήτης gov.gr
42779 31-12-15 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία α) κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 400 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (400 ισοδυνάμων ζώων) και β) βιοτεχνίας παρασκευής ζωοτροφών, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κληρονόμοι Φύσσαρη Ιωάννη & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκονται στην αγροτική περιοχή Μυρωδάτου, Δήμου Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
42780 31-12-15 Τροποποίηση της υπ. αρ. 130222-5.9.2003 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης, τμήμα από κόμβο ΕΓΝΑΤΙΑΣ μέχρι Α-Κ Μαυρονερίου», (όπως αυτή έχει ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλάμου συνολικής έκτασης 339 στρεμ. περίπου στη θέση ΚΑΜΑΡΑ Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, για τη λήψη γαιωδών υλικών για τις ανάγκες κατασκευής του οδικού έργου Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
42781 31-12-15 Παράταση ισχύος απόφασης ανανέωσης - τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής συνδετικού υλικού της ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ στη θέση «Κάραβος» ΔΚ Αλιβερίου Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
35499 31-12-14 Ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με παράλληλη αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, της μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.», στο 1ο και 2ο χλμ. Τυρνάβου-Αμπελώνα, στο Δήμο Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
35500 31-12-14 Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ. 7669-18-12-2008 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Γ. ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Α.Ε.», στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κρήτης gov.gr
28861 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.85773/10244/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ A.E.’’ ισχύος 6,9 ΜW στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας, ως προς τη συνολική ισχύ του σταθμού (μείωση από 6,9 MW σε 6 MW). Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
28862 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.27956/4253/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.3370/131968/22-7-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’Protergia A.E.’’ ισχύος 12 ΜW στη θέση «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
28863 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.27085/4179/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4072/166679/24-9-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’Protergia A.E.’’ ισχύος 6 ΜW στη θέση «Σφίγγιο» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
28864 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4290/177909/15-10-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
28865 31-12-13 Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4290/177909/15-10-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67956 31-10-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποστηρικτικές Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ν. Ηλείας». Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
67957 31-10-19 Μη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για κατασκευή και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500Kw με καύση βιοαερίου (παραγόμενο από αγροτικά και κτηνοτροφικά απόβλητα) από την εταιρεία «ΧΑΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε έκταση δύο τμημάτων εμβαδού 8.420,70τμ και 1.889,70τμ, στη θέση «Αριά - Ρίκες» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας   gov.gr
67958 31-10-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,8 MW της εταιρείας ‘’EMV A.E.’’ στη θέση «Αγριλιός» του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67959 31-10-19 Ανανέωση χρονικής ισχύος – Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1353-27-07-2009 Απόφασης ΓΓ ΠΝΑ και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών Όρων για τον υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδ. ονομασία «1002911 – ΨΑΛΙΔΙ ΚΩΣ» στη θέση «Ανατολική Ράχη» του λόφου Σύμπετρον, της Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
57920 31-10-17 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 15.000 πτηνά πάχυνσης σε 30.000 πτηνά ήτοι 152 Ι.Ζ.), η οποία λειτουργεί σε αγροτεμάχιο διαμονής του αγροκτήματος Αμπελιάς του Δ. Δωδώνης. Φορέας δραστηριότηταςΦορέας του έργου: Μπούκας Σπυρίδων Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
57926 31-10-17 Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων της με αριθ. πρωτ 18896-1156-12-04-10 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, για το έργο : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE- Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., με κωδικό θέσης «1404154 ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ- Χ», στη θέση ύψωμα «ΤΣΑΓΚΑΡΗ», πλησίον οικισμού Ασπράγγελοι, του Δήμου Ζαγορίου, της Π.Ε. Ιωαννίνων», ως προς τα κεραιοσυστήματα, και παράταση χρονικής ισχύος μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας. Φορέας του έργου: COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 20 από 12249 1 2 3 613