Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12254 1 602 603 604 605 606 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
53132 31-03-17 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΡΕΝΤΙΝΑ» και κωδικό αριθμό «1001121» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Βόλβης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Γεωγραφικές Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87): Χ=470219,551, Υ=4502821,402, και λ= 40o 40’ 31’’ και φ= 23o 38’ 52’’, βρίσκεται εντός των προστατευόμενων περιοχών με κωδικούς «GR1220003, ΕΖΔ, ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» και «GR1220009, ΖΕΠ, ΛIΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑI ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑI ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤIΝΑΣ», ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 12ης ομάδας με Α-Α 6). Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
53133 31-03-17 Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων - έργα συλλογής μεταφοράς και διάθεσης, Τ.Κ. Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου ΠΕ Χαλκιδικής». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
53145 31-03-17 Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας «Ιχθυοκαλλιέργεια Σαρωνικού Α.Β.Ε.Α.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 190 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων εξωτερικά του όρμου Βαθύ Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Αττικής gov.gr
68538 31-03-20 Τροποποίηση της με α.π. 144504-18.11.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Οδικός άξονας Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τμήμα Λαμία – Μακρυχώρι», όπως ισχύει, ως προς τον εργοταξιακό χώρο στη θέση «ΣΑΜΟΛΑΚΑΣ» Στίρφακα Λιανοκλαδίου του Δήμου Λαμιέων και την αντίστοιχη έγκριση επέμβασης σε εκτάσεις της δασικής νομοθεσίας (διόρθωση απόφασης ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-19572-1289.23.1.2020). Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68539 31-03-20 Τροποποίηση της ΥΑ με α.π. οικ. 4402-3.7.2018, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την λειτουργία και συντήρηση του οδικού τμήματος από το Κλειδί έως τον κόμβο Κ1 (Α-Κ Καλοχωρίου), συμπεριλαμβανομένου του μετωπικού σταθμού διοδίων Μαλγάρων και των πλευρικών σταθμών διοδίων στον Α-Κ Μαλγάρων και στον Η-Κ Χαλάστρας της Εγνατίας Οδού, ως προς τον οριστικό σχεδιασμό πλευρικών σταθμών διοδίων. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68540 31-03-20 Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του ανισόπεδου κόμβου Παναγιάς (4.1.1) της Εγνατίας Οδού, ως προς τον οριστικό σχεδιασμό κλάδου και πλευρικού σταθμού διοδίων Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Θεσσαλίας gov.gr
68541 31-03-20 Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. οικ.143731-4.5.2005, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Οδικό τμήμα 12.0: Π. Στρυμόνας – Ν. Πέραμος» της Εγνατίας Οδού, όπως ανανεωμένη και τροποποιημένη ισχύει, λόγω οριστικοποίησης τελικού σχεδιασμού πλευρικών σταθμών διοδίων. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68542 31-03-20 Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του οδικού έργου σύνδεσης του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
725 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Μικρή Μαγούλα’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
726 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 10 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ‘‘ΚΟΖΑΝΙ ΕNERGY Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Μετερίζια 2’’ στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Kρανώνα, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
722 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Μαλιούρα’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
702 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Αποθήκευση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (R13) εν αναμονή Εργασίας Αξιοποίησης (R9)» εταιρείας «Κων/νου Ξυνού» στη θέση «ΣΠΙΑΔΑ», στην ΕΟ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
701 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Βιομηχανία παραγωγής αρτοσκευασμάτων & φρυγανιάς της εταιρείας με την επωνυμία «ELBISCO ABEE Τροφίμων», που βρίσκεται στο 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος στο Πικέρμι Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
700 31-05-12 Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Φ.5280/3350/2011, ως προς την αποθήκευση και διάθεση του ανακτημένου νερού, της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας >, που λειτουργεί στην πάροδο της οδού Δεκελείας 114 στο Δήμο Αχαρνών. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
698 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και δευτερογενούς (προσωρινής) αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών καθώς και ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων, της εταιρίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Δ.Ι. Ε.Π.Ε., στη θέση “Αγ. Γεώργιος” (περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ) Ασπρόπυργου Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
690 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση γηπέδου και λειτουργία του συνόλου των έργων & δραστηριοτήτων του τουριστικού συγκροτήματος ιδιοκτησίας “ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.” στη θέση Ψαλίδι, Δήμου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
697 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) δυναμικότητας 152 κλινών με την επωνυμία «ΕΚΙΕΣ» και των συνοδών αυτού έργων στην εκτός σχεδίου περιοχή Βουρβουρούς, Δ.Δ. Αγίου Νικολάου, Δήμου Σιθωνίας, Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, φερόμενης ιδιοκτησίας «ΑΚΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
699 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) δυναμικότητας 288 ατόμων, με την επωνυμία «CAMPING KOUKOUNARIES», φερόμενης ιδιοκτησίας του κ.Φουρκαλά Δημήτριου, στην θέση ‘Στροφυλιά-Κουκουναριές’ του Δήμου Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Θεσσαλίας gov.gr
693 31-05-12 Ανανέωση της με αρ. οικ.65414/22-4-1999 Κ.Υ.Α ΥΠΕΧΩΔΕ Περιβαλλοντικών όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Καθαρισμού Λυμάτων Βασιλικής Ενότητας Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ιονίων Νήσων gov.gr
696 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα δευτερογενούς (προσωρινής) αποθήκευσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών της εταιρίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Ε.Π.Ε. στο Ο.Τ. 7 του ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού του Δήμου Περάματος Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12254 1 602 603 604 605 606 613