Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 81 - 100 από 12487 1 3 4 5 6 7 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
68547 01-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ανανέωση - τροποποίηση και αναδιατύπωση ως προς την επιβολή πρόσθετων όρων με την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 52.917 τ.μ. στη θέση «Βράχια», Τ.Κ. Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «HERMES MARBLES IKE & ΣΙΑ E.E». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68548 01-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 30.041,06 τ.μ στη θέση «Μιρνότου», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΔΑΝΑΗ Ε.Π.Ε.” Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68549 01-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ανανέωση - τροποποίηση και αναδιατύπωση ως προς την αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών της εκμετάλλευσης, βαθμίδες εκμετάλλευσης και απόθεσης στείρων) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 69.784,14 τ.μ. στη θέση «Παπούτσι», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68551 01-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 25.199,53 τ.μ στη θέση «Παπούτσι», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68552 01-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.739,27 τ.μ στη θέση «Τράπεζα», στην περιοχή Τ.Κ. Κοκκινογείων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»(ΠΕΤ 1901038321). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68676 01-05-20 Παράταση ισχύος και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος «Δορκάδα – Ριζιανά» του Κάθετου Άξονα 60 της Εγνατίας Οδού Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
764 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγήςέτοιμου σκυροδέματος, πλύσης και θραύσης αδρανών υλικών, σε εκτός σχεδίου οικισμούαγροτεμάχιο, στην περιοχή Καλονερίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης της ΠεριφέρειαςΔυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘ΑΣΦΑΛΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.’». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
762 01-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,00 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας “PLAINSOL A.E.”, στη θέση “Κολιός” του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
763 01-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,00 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας “PLAINSOL A.E.”, στη θέση “Καλλιθέα” του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
761 01-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,00 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας “PLAINSOL A.E.”, στη θέση “Μαγούλα” του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
760 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 283.274,16 τ.μ. από την εταιρεία ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ στη λατομική περιοχή «Μεσοβούνι» του Δ.Δ. Υπάτου Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
757 01-06-12 Τροποποίηση Απόφασης 4936/60149/27-7-2008 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 154 κλινών, με την επωνυμία «ADRINA RESORT», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή Άντρίνα’ Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των λυμάτων από κοινού με το ξενοδοχείο «ADRINA BEACH» της ιδίας εταιρείας και διάθεσης μέρους των επεξεργασμένων λυμάτων επιφανειακά. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Θεσσαλίας gov.gr
756 01-06-12 Τροποποίηση Απόφασης 1336/26-3-2007 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία ξενοδοχείου 4*, δυναμικότητας 104 κλινών, με την επωνυμία «ADRINA BEACH», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή ‘Αντρίνα’ Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας επεξεργασίας και τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων προκειμένου να εξυπηρετήσει και το ξενοδοχείο «ADRINA RESORT» της ιδίας εταιρείας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Θεσσαλίας gov.gr
753 01-06-12 Τροποποίηση της αρ. 107224/24-03-2003 ΚΥΑ ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αρ. 4727/01-10-2004, 22567/2682/23-04-2008, 13869/1685/17-03-2010 και 23635/3770/09-06-2011 αποφάσεις μας, για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας συνολικής δυναμικότητας 697,5 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Βαθειά Λιμάνια», Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου, Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος της εταιρείας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕ». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
754 01-06-12 Τροποποίηση της αρ.91314/10938/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,49 MW της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «ΓΚΟΥΡΕΖΑ» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
755 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία και την κατασκευή κρηπιδώματος για τις ανάγκες εξυπηρέτησης υφιστάμενης ιχθυοτροφικής μονάδας μεσογειακών ειδών (τσιπούρας-λαυρακιού), δυναμικότητας 150 tn/έτος, από την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται και λειτουργεί στη θέση “Όρμος Λαδικού” στις Νηές, της Δ.Κ. Σούρπης, του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Θεσσαλίας gov.gr
751 01-06-12 Τροποποίηση της αρ. 19136/2358/17-03-2010 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 460 τον/έτος εκ των οποίων 310 τον/έτος Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθύες και 150 τον/έτος τσιπούρα – λαβράκι σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στη θέση «Αγ. Αικατερίνη ή Αγ. Ειρήνη - Περιστέρια», Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, καθώς και προβλήτα υποστήριξης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, της εταιρείας «BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
743 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 5,49 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ‘‘ΚΟΖΑΝΙ ΕNERGY Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Μετερίζια 3’’ στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Kρανώνα, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
747 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Μεσοκομένη’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
744 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Παχνιά’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
Εμφανίζονται 81 - 100 από 12487 1 3 4 5 6 7 625