Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 61 - 80 από 12487 1 2 3 4 5 6 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
23919 01-04-13 Ανανέωση - τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ναυπηγείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ Δ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ Ο.Ε.» που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 34, στο Πέραμα. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
30698 01-04-14 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 117 ΚΛΙΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4* ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΛΥΜΠΙΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 1888997Β ΓΑΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 13000 Τ.Μ.) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
30703 01-04-14 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 6 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και Διακριτικό Τίτλο «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Συνοικίες» στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
37085 01-04-15 Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας της ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ στην ΤΚ Μαλαμάτων ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
37086 01-04-15 Απόφαση απόρριψης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (Μ.Υ.Η.Ε) ισχύος 4,4 MW, επί του ρέματος Αρκουδόρεμα, στη θέση «ΘΟΛΟΣ», της Δ.Ε. Παρανεστίου, Δήμου Παρανεστίου, Π.Ε. Δράμας, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε.». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
37103 01-04-15 Τροποποίηση-παράταση, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Εμπορικού Κέντρου της εταιρείας Μακεδονική Εταιρεία Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Πυλαίας Ν. Θεσσαλονίκης. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
44948 01-04-16 Τροποποίηση - Ανανέωση της ΚΥΑ 77237-4.4.1997 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων Α. Λιοσίων του Ν. Αττικής», εντός της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής όπως αυτή έχει ανανεωθεί και ισχύει. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
44949 01-04-16 Τροποποίηση της υπ. αρ. 108324-21.07.1998 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Πεδιάδας Άρτας», όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. οικ. 200150-17.06.2011 Κ.Υ.Α. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ηπείρου gov.gr
44950 01-04-16 Τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή φράγματος Σκοπού – Παπαδιάς και συναφή έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας», στο πλαίσιο του έργου «Υδροδότηση Υδραγωγείου Δημοτικής Ενότητας Μελίτης» στο Δήμο Φλώρινας, με φορέα τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ) Α.Ε. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
44959 01-04-16 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα κλασικού τύπου πέντε αστέρων (5*) δυναμικότητας 392 κλινών, σε γήπεδο επιφάνειας 49.026,67τ.μ. στην περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ» Δ.Ε. Λίνδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της «ΓΥΠΑΕΤΟΣ ΑΕ» Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
67231 01-04-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Οριοθέτηση χειμάρρων – Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Ευβοίας – Ποταμός Λήλας - Αντιπλημμυρικά έργα οικισμών εκβολής’’ στο Δήμο Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67232 01-04-19 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση και τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 132842-23-4- 2003 ΚΥΑ ΑΕΠΟ (όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς την διάρκεια ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων με την αρ.πρωτ. 107941-29-8-08 ΚΥΑ ΑΕΠΟ) των λιμενικών εγκαταστάσεων της Μαρίνας Αθηνών». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Αττικής gov.gr
67233 01-04-19 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.3751-1353-Περιβ.9-07.05.2013 απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και της με αρ. πρωτ. Φ. 3751-2310-Περιβ.9-14-24-6-14 τροποποιητικής αυτής, του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής καλλυντικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βιοκτόνων προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και συσκευασίας φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση, φαρμακευτικών προϊόντων για κτηνιατρική χρήση, υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και επιθεμάτων διαδερμικής χρήσης, της εταιρείας «ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε.», που βρίσκεται στην 48ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Αυλώνα, Δήμου Ωρωπού Ν. Αττικής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
67234 01-04-19 Ανανέωση ΑΕΠΟ για το έργο «Οδικός Άξονας Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67235 01-04-19 Τροποποίηση και Συμπλήρωση της με α.π.: Φ4-4891-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την α.π.: Φ738-4581-2015 Απόφαση, του έργου «Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων και Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Σπετσών». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
67236 01-04-19 Ανανέωση και τροποποίηση της με Α.Π.95185-11-12-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Δ-νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με (ΑΔΑ: Β4ΜΕ7Λ7-ΔΩΦ), για τη « Λειτουργία Προβλήτα Ασπροπύργου» της εταιρείας ΣΙΔΕΝΟΡ βιομηχανική χάλυβα ΑΕ. με δ.τ. ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ στο 17ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής.». Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα Αττικής gov.gr
68543 01-04-20 Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ με Α.Π.13466-16-12-2009-ΔΙΠΕΧΩ-ΠΚΜ, που αφορά τη δραστηριότητα «Πλωτή μυδοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line» στο τεμάχιο «Μαρμάρι Β», τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Αναστασίου Δ. Βασιλείου, στη θαλάσσια περιοχή Μαρμάρι της Τ.Κ.Στρατονίκης, της Δ.Ε.Σταγίρων-Ακάνθου, του Δ.Αριστοτέλη, της Π.Ε.Χαλκιδικής, σε έκταση 10στρ. και δυναμικότητας έως 66τον.-έτος (ΠΕΤ 1912228127). Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68544 01-04-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου στη θέση Βρωμολούτσα της Τ.Κ. Καρίτσας Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας της δραστηριότητας : ΑΝ. & ΠΑΝ. ΟΡ. ΔΕΡΕΚΑ Ο.Ε. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
68545 01-04-20 Τροποποίηση - ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας». Φορέας του έργου : Δ-νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ηπείρου gov.gr
68546 01-04-20 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., με κωδική ονομασία «ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ Χ2- 1423908», σε θέση πλησίον Νέας Σάντας, Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης και του συνοδού έργου διάνοιξης δασικής οδού μήκους 61,36m». Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 61 - 80 από 12487 1 2 3 4 5 6 625