Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 21 - 40 από 12249 1 2 3 4 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
60711 01-02-18 «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την Λειτουργία υφιστάμενης Ξενοδοχειακής Μονάδα 4**** δυνατότητα 98 κλινών, στη θέση ΒΑΡΒΑΣΗ, ΤΚ Καλαμακίου, ΔΔ ΛΑΓΑΝΑ, του Δήμου Ζακύνθου με διακριτικό τίτλο «ΚΛΕΛΙΑ» εκμεταλλεύτριας εταιρίας Γ.& Β ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε.». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ιονίων Νήσων gov.gr
60713 01-02-18 Τροποποίηση της με Α.Π. οικ.181551-22.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΟ8ΤΟΡ1Γ-ΔΑ0) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του έργου Α2-4ης ομάδας: «Εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού της ΠΕ Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω προσθήκης εξωτερικών καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων από Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού προς την ομώνυμη ΕΕΛ. Φορέας του έργου: «ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
60714 01-02-18 Ανανέωση –Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 13883-15-09-2003 Απόφασης ΕΠΟ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ‘‘υφιστάμενη οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση με την επωνυμία ‘ΑΚΤΗ ΚΑΡΔΑ’, 4**** αστέρων, δυναμικότητας 127 θέσεων (508 άτομα), εντός γηπέδου εμβαδού 26.046,00 τ.μ., στη θέση ‘Δασιά’, Δήμου Φαιάκων, Ν.Α. Κέρκυρας, ιδιοκτησίας CAMPCO AE.’’», λόγω αλλαγής της δυναμικότητας από 127 θέσεων (508 άτομα) σε 101 θέσεις και 26 οικίσκους (508 άτομα), χρήση υφιστάμενης γεώτρησης & φρέατος και συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων λόγω αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ιονίων Νήσων gov.gr
67033 01-02-19 Ανανέωση - τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής μονωτικών υλικών και συναρμολόγησης λεβήτων της «3I INTERNATIONAL INNOVATINE INSULATION ABE» στη θέση «ΡΙΤΣΩΝΑ» ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67034 01-02-19 Ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με Α.Π. 140-19.03.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου «Μονάδα επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (βιοαέριο) ισχύος 120 KW και οργανικών λιπασμάτων’ της εταιρίας ‘Γρηγοριάδης και Σοφολόγης Ο.Ε.’ στο Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης». Αναδιατύπωση όρων. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
67035 01-02-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και τη μονάδα παραγωγής στερεών δευτερογενών καυσίμων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρίας «ECORECOVERY S.A.» στη θέση «Γύρα ή Κoϊδελές» της Τ.Κ. Στεφάνης του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67036 01-02-19 «Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 19408-9770-17.12.2014 (ΑΔΑ: 7ΒΓΗΟΡ1Φ-3Η0) Απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων, θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 287,5 τόνων, στη θέση «Όρμος Σκρόφα», Νήσου Οξειάς, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης, με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών (προβλήτα – οικίσκος) και την συμπλήρωση των Περιβαλλοντικών Όρων, ιδιοκτησίας εταιρείας «ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε.»». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ιονίων Νήσων gov.gr
67037 01-02-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων [ανανέωση και τροποποίηση αδειοδοτημένης περιβαλλοντικά δραστηριότητας ως προς την εγκατάσταση επιπλέον μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και αναδιατύπωση των προηγουμένων Α.Ε.Π.Ο.] για τη λειτουργία «Συγκροτήματος επεξεργασίας, διαλογής και καθαρισμού αδρανών υλικών που προμηθεύεται από τρίτους», στην κτηματική περιοχή Πολυάνθου του Δήμου Ιάσμου του Ν. Ροδόπης, από την «ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
22997 01-03-13 Ανανέωση της με Α.Π. οικ.67466/4-6-1999/ΥΠΕΧΩΔΕ–ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κοινής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (μύδια) με το σύστημα «LONG-LINE», ιδιοκτησίας των κ.κ. Παπάζη Ιωάννη, Παπάζη Πέτρου, Βερβίτη Κων/νου και Βεργίδη Αλεξίου, που λειτουργεί στο τεμάχιο Η8 της θαλάσσιας περιοχής της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος, του Δ. Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, σε έκταση 15 στρεμμάτων και με δυναμικότητα έως 110,1 τον./έτος. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
22998 01-03-13 Ανανέωση της με Α.Π. 70842/22-12-1999/ΥΠΕΧΩΔΕ–ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κοινής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της πλωτής μονάδας οστρακοκαλλιέργειας (μύδια) με το σύστημα «LONG-LINE», ιδιοκτησίας του κ. Τσαρίδη Θεοδώρου που λειτουργεί στο τεμάχιο Η29 της θαλάσσιας περιοχής της Τ.Κ. Κλειδίου, της Δ.Ε. Πλατέος, του Δ. Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, σε έκταση 15 στρεμμάτων και με δυναμικότητα έως 102,8 τον./έτος. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
23000 01-03-13 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά την υλοποίηση της δραστηριότητας «Αμμοληψία από τον ποταμό Τύρια στην περιοχή του οικισμού Τύρια», με φορέα της δραστηριότητας την ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε., στην Τ.Κ. Μπαουσιών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
23008 01-03-13 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά υλοποίηση του έργου : «Οριοθέτηση ρεμάτων 6ης πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας», με φορέα του έργου το Δήμο Ηγουμενίτσας, στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ηπείρου gov.gr
23010 01-03-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της βιοτεχνίας Ανάκτησης μεταλλικών πρώτων υλών – Μονάδας επεξεργασίας ΟΤΚΖ με την επωνυμία «AUTO GROUP ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο υπ’ αρ. 1322 αγροτεμάχιο στο αγρόκτημα Καλλιφύτου του Δ. Δράμας, λόγω τροποποίησης της εγκατεστημένης ισχύος, κτιριακής προσθήκης και αύξησης του εμβαδού του οικοπέδου με προσάρτηση παρακείμενου αγροτεμαχίου (αγροτεμάχιο 1298). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
23011 01-03-13 Ανανέωση της αριθ. 4475/9.11.2005 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της αδειοδοτημένης περιβαλλοντικά δραστηριότητας που αφορά την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων, με φορέα τον κ. Ξεριά Περικλή, στη θέση Παλιαλώνια της Τ.Κ. Πετραλώνων στο Δήμο Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
23012 01-03-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας Κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών υγρού και ξηρού τύπου (Pb – Οξέος)» με την επωνυμία «S&S Μ.Ε.Π.Ε.» στην ΒΙ.ΠΕ. (Ο.Τ.19) Κομοτηνής. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
23013 01-03-13 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 802 / 5279 / ΠΕΡΙΒ-9 / 23-12-2011 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 802 / 5395 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2012 / 10-01-2013, Φ 802 / 4353 / ΠΕΡΙΒ-9 / 03-10-2012 και Φ 802 / 2297 / ΠΕΡΙΒ-9 / 31-05-2012 Αποφάσεις, για τη δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Αττικής gov.gr
44128 01-03-16 Παράταση ισχύος περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ στη θέση «ΜΑΔΑΡΟ» ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
44131 01-03-16 Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κτηνοτροφικής μονάδας βουστασίου δυναμικότητας 300 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με τα παράγωγά τους, με ανόρυξη γεώτρησης, ιδιοκτησίας του Μπίτζου Γεωργίου, σε γήπεδο εμβαδού 43.101,30 τ.μ. στη θέση «Ρεβένια» Αγίων Θεοδώρων, Δ.Ε. Θήβας του Δήμου Θηβαίων Νομού Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
44134 01-03-16 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ-Φ.Π.1090-994-20-04-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία υφιστάμενης δραστηριότητας παραγωγής ασφαλτομίγματος φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘‘ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ’’, στη θέση ‘‘Μπουλγκάρι’’ του Δήμου Κιλελέρ, στην ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
44138 01-03-16 Ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘‘1404320 - ΚΑΡΙΤΣΑ-Χ2’’ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E., λόγω αναβάθμισης και επέκτασης των κεραιοδιατάξεών του, στη θέση ‘‘Αγ. Τριάδα’’ Καρίτσας, στο Δήμο Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Θεσσαλίας gov.gr
Εμφανίζονται 21 - 40 από 12249 1 2 3 4 613