Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12101 - 12120 από 12254 1 604 605 606 607 608 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
64451 11-07-18 Τροποποίηση, της υπ’ αριθμό πρωτ. 3913-21-12-2015 (ΑΔΑ ΩΛ0ΖΟΡ1Υ-ΡΩΓ) απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16,1MW, στη θέση «ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου», της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.», ως προς την θέση εγκατάστασης μίας ανεμογεννήτριας και την όδευση τμήματος της υπόγειας γραμμής μέσης τάσης. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
67507 21-06-19 Τροποποίηση, της υπ’ αριθμό πρωτ. 5025-20-12-2017 (ΑΔΑ 7Τ26ΟΡ1Υ-Ξ1Β), απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από μη επικίνδυνα οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999kWe, της εταιρείας «ΒΙΟΜΕΣΤΗ ΙΚΕ», στο υπ’ αριθμό 868γ γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Μέστης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου» ως προς την αλλαγή θέσης εντός του γηπέδου ή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ορισμένων εγκαταστάσεων και υποδομών και στην αλλαγή των διαδικασιών διαχείρισης του χωνεμένου υπολείμματος. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
53887 08-05-17 Τροποποίηση, της υπ’ αριθμό πρωτ. 997-21-3-2016 (ΑΔΑ 7ΧΡΟΡ1Υ-ΕΛΗ) απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδική ονομασία «ΛΕΥΚΙΜΗ 1001126», στη θέση «Ύψωμα Μπαλτζάς», της Τ.Κ. Λευκίμης, Δ.Ε. Τυχερού, Δήμου Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου», ως προς το την αναβάθμιση του κεραιοσυστήματος. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
59454 22-12-17 Τροποποίηση, ως προς α) την έκταση (από 57.217,67 τ.μ. σε 73.331,97 τ.μ.) στην οποία θα πραγματοποιηθεί εκμετάλλευση, β) του χώρου προσωρινής απόθεσης των στείρων (από 80.783,23 τ.μ. σε 77.766,43τ.μ.) και γ) την έκταση που περικλείεται από τα σημεία Ι΄-Κ΄-Κ-Ι για την προστασία του υψώματος Ασαρτζίκ (σε 8.326,60 τ.μ.), της Α.Π. 361-1807-08-02-2017 (ΑΔΑ : 6Κ8ΖΟΡ1Υ-ΩΒΖ) Απόφασης, με την από 11-05-2017 ορθή επανάληψή της, του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών εκτάσεως 159.425 τ.μ που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής της Δύμης Δήμου Ιάσμου, Π.Ε. Ροδόπης της εταιρείας “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
37810 30-04-15 Τροποποίηση, ως προς αντικατάσταση όρου, της Α.Π. 3460-1620-03-09-2014 της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.060,35 τ.μ στη θέση «Επιστάτης», Τ.Κ. Προσκυνητών, Δήμου Μαρώνειας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
37811 30-04-15 Τροποποίηση, ως προς αντικατάσταση όρου, της Α.Π. 3460-1620-03-09-2014 της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.060,35 τ.μ στη θέση «Επιστάτης», Τ.Κ. Προσκυνητών, Δήμου Μαρώνειας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69419 23-10-20 Τροποποίηση, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων εκμετάλλευσης και απόθεσης στείρων καθώς και του κόστους αποκατάστασης, της υπ’ αριθ. 1563-Φ 2621-07-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΙ3ΞΟΡ1Υ-ΚΞΡ) Απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 45.838,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Στεγνό», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.”» (ΠΕΤ : 1906109820). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69260 18-09-20 Τροποποίηση, ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βαθμίδων εκμετάλλευσης και απόθεσης στείρων καθώς και του κόστους αποκατάστασης, της υπ’ αριθ. 3327-1991-Φ 1177-11-10-2018 (ΑΔΑ: 690ΗΟΡ1Υ-1ΡΩ) Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 43.700 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Καζάνι», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία “ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΟΥΚΑΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.”» (ΠΕΤ : 19010196029). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
23336 06-03-13 Τροποποίηση, ως προς τη μέθοδο επεξεργασίας των λυμάτων, της με αρ. πρωτ. 755/31-05-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εκσυγχρονισμός Βιολογικού Καθαρισμού Αρμένων και συστήματος αποχέτευσης Ζήρου της ΔΕΥΑΣητείας, στη Δ.Ε. Λεύκης του Δήμου Σητείας» Ν. Λασιθίου Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
40803 29-09-15 Τροποποίηση, ως προς τη χρονική διάρκεια ισχύος, της Α.Π. 4092-1407-07-11-2013 (ΑΔΑ : ΒΛ17ΟΡ1Υ-4ΞΜ ) της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. για την Έγκριση Ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης λατομικού χώρου αδρανών υλικών εκτάσεως 66.044,31 τ.μ που βρίσκεται στη θέση «Κλειστή Πηγή», Τ.Κ. Φωλέας, Δ. Ιάσμου, Περιφερειακής Ενότητας Κομοτηνής (εκ των οποίων τα 22.213,23 τ.μ. βρίσκονται εντός λατομικής περιοχής), της εταιρείας “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
55446 14-07-17 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή εκμεταλλεύτριας εταιρείας (λόγω εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων της εταιρείας ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην εταιρεία ΠΕΤΡΑ ΙΚΕ), της υπ’ αριθ.2010-1421-29-05-2013 (ΑΔΑ : ΒΕΧΩΟΡ1Υ-7Γ0) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εκτάσεως 21.5003 τ.μ. στη θέση «Παλιό Ακροβούνι», στην περιοχή Δ.Ε. Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
51816 14-02-17 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας επιχείρησης και την προσθήκη της υπόγειας εκμετάλλευσης, της υπ’ αριθ.5239-1457-31-01-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. (ΑΔΑ : ΒΙΡΥΟΡ1Υ-ΒΨ7), για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 54.400 τ.μ. στη θέση «Σορνιάλκι», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από την εταιρεία «FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
34211 07-10-14 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας και την εγκατάσταση εντός του λατομικού χώρου ενός γερανού DERRICK, και εφαρμογή του άρθρου 2, παρ.8γ του ν.4014-2011 της Α.Π. 19102-1104-975-23-011-2009 της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 89.318 τ.μ στη θέση «Σορνιάλκι», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κ. Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από την “FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.” Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
40800 29-09-15 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, της Α.Π. 1016-1783-26-03-2015 (ΑΔΑ : 6ΨΓΗΟΡ1Υ-Χ2Κ) της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 92.887,86 τ.μ. στη θέση «Μυλόρεμα», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
31206 06-05-14 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, της Α.Π. 1341/1426/05-06-2013 της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 52.780,50 τ.μ. στη θέση «Μιρνότου», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
41106 12-10-15 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, της Α.Π. 1789-1617-05-05-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΦΙΟΡ1Υ-ΙΟ8) της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 21.720,48 τ.μ. στη θέση «Μιρνότου», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
40802 29-09-15 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, της Α.Π. 4141-1717-23-10-2014 (ΑΔΑ : 7485ΟΡ1Υ-8ΦΣ) της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 39.982,69 τ.μ. στη θέση «Τύμπανο», στην περιοχή Τ.Κ. Κεχρόκαμπου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
48793 29-09-16 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, της Α.Π. 5094-1015-1-09-2009 της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. τέως ΠΑΜΘ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 37.370,00 τ.μ. στη θέση «Κερασιές», στην περιοχή Δ.Δ. Χορτοκοπίου, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
48792 29-09-16 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, της Α.Π. 5440-937-19-12-2008 της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. τέως ΠΑΜΘ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 69.784,14 τ.μ. στη θέση «Παπούτσι», στην περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
31204 06-05-14 Τροποποίηση, ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, της Α.Π. 557/1308/12-03-2014(ΑΔΑ:ΒΙΞΟΟΡ1Υ-2ΟΚ) Απόφασης της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 22.017,50 τ.μ στη θέση «Χώρεσσα», Τ.Κ. κορυφών, Δήμου Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 12101 - 12120 από 12254 1 604 605 606 607 608 613