Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 41 - 60 από 12249 1 2 3 4 5 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
31497 16-05-14 4η Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. 7849/6-7-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. της υφιστάμενης επιχείρησης «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ με την επωνυμία Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS» ως προς την κατασκευή στεγανού χώρου προσωρινής αποθήκευσης ιλύος και την αντηκατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης Γ4 με νέα Γ6 ου βρίσκεται στο υπ’αριθμ 468 αγροτεμάχιο Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας (ΣΤΑΚΟΔ 153.9). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
39862 04-08-15 4η Τροποποίηση της υπ. αρ. 122836-2.2.2004 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού διαδρόμου από Σ.Σ. Πελοποννήσου στον Πειραιά( Χ.Θ. 1+488) μέχρι Τρεις Γέφυρες (Χ.Θ. 13+179)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τον οριστικό σχεδιασμό του σιδηροδρομικού έργου στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών – Τρεις Γέφυρες (επέκταση τεχνικού C&C, υδραυλικά έργα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος ελεύθερων χώρων) Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Αττικής gov.gr
40474 15-09-15 4η Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 67057-26.5.1999 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου – Πάτρα, Τμήμα από Χ.Θ. 0+000 εως 47+600» Νομού Κορινθίας, (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τον εργοταξιακό χώρο στο Σ.Σ. Ξυλοκάστρου Νομού Κορινθίας Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Πελοποννήσου gov.gr
1083 15-06-12 4η Τροποποίηση της υπ’ αρίθ πρωτ. 2107/21-07-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας ωοτόκων ορνίθων ιδιοκτησίας της «Σ. Θεοδωρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται εγκατεστημένη στην θέση «Πουλτσίστρα» στο αγρόκτημα Σέλερου στο Ν. Ξάνθης, ως προς την δυναμικότητα από 12.000 σε 24.000 όρνιθες. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
63744 06-06-18 4η τροποποίηση, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της υπ’ αριθ. 3091-1609-09-10-2014 (ΑΔΑ : ΒΑΒ9ΟΡ1Υ-ΨΦΕ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., με την από 05-04-2017 ορθή επανάληψή της, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εμβαδού 28.646 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Βαθύ» Τ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου Π.Ε. Θάσου από την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68810 03-06-20 51668_ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΒΕΕ_ Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 44851-1234-30-07-13 ΑΕΠΟ όπως ισχύει, της εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 433.526τ.μ και των συνοδών και επιμέρους αυτού έργων σε όμορη έκταση επιφάνειας 75.000τ.μ, ευρισκόμενα στη θέση «Μπούφος» Δήμου Θεσπρωτικού, ως προς την προσθήκη : α) μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, κατασκευές (ΑΕΚΚ) κ’ β) μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ηπείρου gov.gr
63552 29-05-18 5η τροποποίηση, ως προς τη διάρκεια ισχύος, της υπ’ αριθ. 1971-1242-26-04-2011 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, με την υπ’ αριθ. 5006-1551-19-12-2013 Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, για την συνεκμετάλλευση δύο όμορων λατομείων μαρμάρων συνολικού εμβαδού 175.087 τ.μ. και του χώρου απόθεσης στείρων υλικών σε κατά χρήση παραχωρηθείσα έκταση 174.577 τ.μ. που βρίσκονται στη θέση «Στεγνό» Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας από την εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68811 03-06-20 79522. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.οικ.2149-100747-05-07-2018 Α.Ε.Π.Ο, που αφορά την ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων στην οριστική παραχώρηση 86 στην Τ.Κ. Πηλίου του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για την επιβεβαίωση του μεταλλευτικού δυναμικού λευκόλιθου, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
40522 16-09-15 : Ανανέωση – Τροποποίηση – Κωδικοποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Αλεξανδρούπολης (Ανανέωση–Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 118339-21-06-2006) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
39403 10-07-15 : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία πτηνοτροφείου δυναμικότητας 102.500 ωοτόκων ορνίθων (683,33 ισοδυνάμων ζώων), σε γήπεδο συνολικής έκτασης 20.029,08m2, στη θέση «Κανδύλι - Μπότσικα» Δήμου Μεγαρέων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, με φορέα την «Ε. ΚΑΝΟΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
45589 21-04-16 : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με την επωνυμία “Ακτή Καράβια”, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας μετά την επέκταση 915 κλινών καθώς και των συνοδών αυτής έργων, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 142.060τ.μ (επέκταση 99.060τ.μ) στη θέση “Αγκιναρώπη Πυλίου” στην εκτός σχεδίου περιοχή Μαρμάρι, Δήμου Δικαίου, Νήσου Κω του Ν. Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας της εταιρείας “Τ.Ξ.Ε. ΜΕΝΤΗ ΤΟΥΡΣ Α.Ε”» . Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Θεσσαλίας gov.gr
67286 16-04-19 : 2η Τροποποίηση, ως προς την οδό πρόσβασης στον λατομικό χώρο, της υπ’ αριθ. 1789-1617-05-05-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΙΟΡ1Υ-ΙΟ8) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 21.720,48 τ.μ. στη θέση «Μιρνότου», Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
45670 25-04-16 : Παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 107164-08.02.2011 ΚΥΑ “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Πάτρας ” Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
29890 18-02-14 : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μελέτη σύνδεσης επαρχιακής οδού Χαλκηδόνος – Κουφαλίων προς Αγ. Πέτρο και Αξιούπολη με τη Νέα Ε.Ο Θες/νίκης – Έδεσσας» Π.Ε Θεσσαλονίκης/Π.Κ.Μ Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
61395 26-02-18 : Τροποποίηση της υπ.αρ.πρ. 21187-550-22-04-2014 (ΑΔΑ : ΒΙ0Ρ0-3ΚΩ) ΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε έκτασης 178355,50 τ.μ., μετά των συνοδών αυτής έργων στη θέση «Πετρούσα», Δήμου Κέας της «ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΕΑΣ ΑΒΕΕ» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
64747 27-07-18 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ: 197639-28-03-2011 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της ΕΥΠΕ για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,32 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Κοτζά (μεγάλο) Ντερέ», των Τ.Κ. Σκρά & Φανού του Δ. Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α-Α 8 και είναι μη οχλούσα δραστηριότητα) Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
48004 18-08-16 : «Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ.αρ.οικ.107-09.03.1998 ΑΕΠΟ Γ.Γ.Π.Ν.Α (ως αυτή ισχύει με την αριθμ. πρωτ. 325-30.03.2007 ΑΕΠΟ Γ.Γ Π.Ν.Α) που αφορά στην υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου που αναβαθμίζει κατηγορία 3* σε 4*και αυξάνει δυναμικότητα από 196 σε τελική δυναμικότητα 363 κλίνες, με την επωνυμία ‘D’ ANDREA MARE, σε γήπεδο έκτασης 13.975,48, τ.μ. στην περιοχή «Μυρτενή», Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου Περιφέρειας νότιου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΞΟΤΕΕ Α ΠΑΤΟΥΡΗΣ Α.Ε» Συμπλήρωση προς εναρμόνιση και επικαιροποίηση των όρων με νέους όρους και επαναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο των όρων για την ευταξία της απόφασης. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
40338 08-09-15 : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής “Α΄ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ” Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
32450 04-07-14 : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: « Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο (ΑΠΕ), εγκατεστημένης ισχύος 990KW» η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο ΟΤ 6Γ της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων της εταιρείας «ΕΝΒΙΚΕΑΡ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με δ.τ.»ΕΝΒΙΚΕΑΡ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.». Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ηπείρου gov.gr
26935 13-09-13 : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Παλαιφύτου της Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δ. Πέλλας Π.Ε. Πέλλας» Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 41 - 60 από 12249 1 2 3 4 5 613