Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 21 - 40 από 12249 1 2 3 4 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
31775 02-06-14 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1862/05-06-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας (η οποία τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 4415/21-11-2012 Απόφαση της Υπηρεσίας μας) για την λειτουργία της μονάδας διάλυσης αυτοκινήτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και παλαιών σιδήρων της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας με την επωνυμία «Παїτέρης Κ. Αντώνιος», ως προς την προσθήκη της δραστηριότητας αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών και ΑΗΗΕ. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
44618 18-03-16 2η Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 5798-27-07-2011 Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας <> με την επωνυμία <> του Ιωακείμ Αμβροσιάδη η οποία είναι εγκατεστημένη στο 2ο χλμ Ε.Ο Κατερίνης-Π. Κεραμιδίου του Δήμου Κατερίνης, της ΠΕ Πιερίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
51390 01-02-17 2η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.3764-14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας και κατάψυξης οπωροκηπευτικών », της εταιρίας «ΕΣΚΑΡΚΟΜ Α.Ε.», ως προς την εγκατάσταση μονάδας (D.A.F.) στο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων , η οποία είναι εγκατεστημένη στα Σεβαστειανά του Δήμου Σκύδρας Π.Ε. Πέλλας , και αύξηση μηχανολογική ισχύς από 2.629,6 KW. Σε 2.636,89KW. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
36357 04-03-15 2η Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 109643-31.8.2000 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Παραλλαγές της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης από Χ.Θ 79+745 εως 101+500 – Χ.Θ. 104+162 εως 108+725 – Χ.Θ. 115+713 εως 119+764» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τον οριστικό σχεδιασμό της Παραλλαγής ΙΙΙ περί τη Χ.Θ. 82 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
55036 27-06-17 2η Τροποποίηση της υπ.αριθμ.:104829-4008(σχετ.:93924-3552,96473-3670,110415-4240,106077- 4050) 24-12-2010 (ΑΔΑ:4ΙΙ6ΙΑΛ-4) Απόφασης περί έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου –Ύψωμα Γρέσκου» της Δ.Ε. Καστρακίου του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», λόγω μείωσης της συνολικής ισχύς σε 13,2 MW, και τροποποίηση της οδού πρόσβασης και διασύνδεσης. Η θέση του πολυγώνου εγκατάστασης δεν τροποποιείται. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
34156 02-10-14 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 10337-30.10.2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της μονάδας μυδοκαλλιέργειας που βρίσκεται στο τεμάχιο 39 του θαλάσσιου Πάρκου του Ν. Πιερίας, στην Δ.Ε. Μεθώνης του Δ. Πύδνας – Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας, ως προς τις συντεταγμένες του τεμαχίου Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
31888 06-06-14 2η Τροποποίηση της υπ’αρ. 169/30-01-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας Α’ και Β’ φάση » Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
35075 26-11-14 2η Τροποποίηση της υπ’αρ. 1741-09-06-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Παράκαμψη Οικισμού Ελαιοχωρίου» του Δήμου Ελευθερών Π.Ε. Καβάλας, ως προς την ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης . Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών   gov.gr
69380 15-10-20 2η Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν επιβληθεί με την αριθμ. πρωτ. 8758-28-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΧΕΟΡ1Υ-Δ0Μ) Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Δ. ΑΔΜ-Θ της υφιστάμενης μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στα αγρ-χια 255 & 256 Ν. Ευκαρπίας (7ο χλμ Θεσ-νίκης-Λαγκαδά), Δ. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
62367 04-04-18 2η Τροποποίηση, ως προς την απόθεση των παραγόμενων στείρων σε όμορο λατομείο σχιστολίθων εμβαδού 21.492,341 τ.μ. της εταιρείας ΜΑΡΙΑΣ ΠΕЇΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., της υπ’ αριθ. 1763-1763-30-06-2015 (ΑΔΑ : 7ΔΘΙΟΡΙΥ-ΡΩΙ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστολίθων εκτάσεως 21.575,24 τ.μ. του ΑΓΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που βρίσκεται στη θέση «Παλιό Χορτοκόπι», στην περιοχή Τ.Κ. Χορτοκοπίου, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
43431 03-02-16 2η Τροποποίηση, ως προς την διάρκεια ισχύος, της Α.Π. 3607-782-10-08-2007 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3629-1722-12-09-2014 Απόφαση ως προς την διάρκεια ισχύος βάσει του Ν.4203-2013, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 47.247 στη θέση «Ντετερλέ», στην περιοχή Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΒΙΜΑΡ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
62638 19-04-18 2η Τροποποίηση, ως προς το κόστος αποκατάστασης, της υπ’ αριθ. 361-1807-02-08-02-2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., με την από 11-05-2017 Ορθή Επανάληψή της και την υπ’ αριθ.4144-1809-21-12-2017 τροποποίηση της, για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών εκτάσεως 159.425 τ.μ., που βρίσκεται εντός της λατομικής περιοχής Δύμης, Δήμου Ιάσμου, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
42942 12-01-16 3η τροποποίηση, ως προς την διάρκεια ισχύος, της Α.Π. 1971-1242-26-04-2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, με την υπ’ αριθ. 5006-1551-19-12-2013 Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων για την εκμετάλλευση δύο όμορων λατομείων μαρμάρου εκτάσεως 88.435 τ.μ. και 86.652 τ.μ. και του χώρου απόθεσης στείρων υλικών σε κατά χρήση παραχωρηθείσα έκταση επιφάνειας 174.577 τ.μ. στη θέση «Στεγνό», στην περιοχή Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
39387 09-07-15 3η Τροποποίηση της με Αριθ. Πρωτ. 4054-9-4-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. της Βιομηχανίας παραγωγής υλικών συσκευασίας με την επωνυμία «Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στα υπ’αριθμ. 950, 951, και 952 αγροτεμάχια αγροκτήματος Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου Π.Ε Θεσσαλονίκης.(ομάδα 9η –α-α 78 , 112 και 169 κατηγορία Α2) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
3077 21-09-12 3η Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. 7849/6-7-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. της υφιστάμενης επιχείρησης «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ με την επωνυμία Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS» ως προς την κατασκευή στεγανού χώρου προσωρινής αποθήκευσης ιλύος και τον αριθμό των γεωτρήσεων από 1 σε 5 καθώς και την συνολική απαιτούμενη ετήσια παροχή από 200.000 σε 448.500m3 » που βρίσκεται στο υπ’αριθμ 468 αγροτεμάχιο Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας (ΣΤΑΚΟΔ 153.9). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
40681 23-09-15 3η Τροποποίηση της υπ. αρ. 145952-7.7.2005 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ των: α) Σ.Σ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Σ.Σ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, και β) Σ.Σ ΠΑΤΡΑΣ – Σ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ (με τις τοπικές παραλλαγές) – Σ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ - Σ.Σ. ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς: α) την αποκατάσταση του παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου στο τμήμα Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία, β) την κανονικοποίηση και αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλφειός – Κυπαρισσία Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Σε περισσοτερες από μία Περιφέρειες gov.gr
40475 15-09-15 3η Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 123301-17.2.2004 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου – Πάτρα, Τμήμα από Χ.Θ. 79+800 εως 98+500 (περιοχή Αιγίου)» Νομού Αχαΐας (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς τους εργοταξιακούς χώρους στην περιοχή Αιγίου και Αγ. Κωνσταντίνος Αιγιαλείας Αχαΐας Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Δυτικής Ελλάδας gov.gr
59057 08-12-17 3η Τροποποίηση, ως προς την ενσωμάτωση της άδειας έγκρισης επέμβασης, της υπ’ αριθ. 3091-1609-09-10-2014 (ΑΔΑ:ΒΑΒ9ΟΡ1Υ-ΨΦΕ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., με την από 05-04-2017 ορθή επανάληψη της, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 28.646 τ.μ. στη θέση «Βαθύ», Δ.Κ. Παναγιάς, Δήμου Θάσου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΘΑΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
53814 04-05-17 3η Τροποποίηση, ως προς την παρ. 5.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 4009-1843-Φ2293-21-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΧΟΟΡ1Υ-ΩΣΤ) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Μ.Θ. για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 45.982,95 τ.μ. στη θέση «Πόρτες», Δ.Δ. Νικήσιανης, Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την «ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
49198 14-10-16 4η τροποποίηση, ως προς την επεξεργασία των στείρων με τη χρήση εκσκαφέα και σφύρας πλέον του κινητού σπαστηροτριβείου, της Α.Π.1971-1242-26-04-2011 (ΑΔΑ:4Α3ΣΟΡΙΥ-Χ), όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά ως προς την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων με την υπ’ αριθ. 5006-1551-19-12-2013(ΑΔΑ:ΒΛΓ1ΟΡ1Υ-ΙΩΞ) Απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων για την εκμετάλλευση δύο (2) όμορων λατομείων μαρμάρου εκτάσεως 88.435 τ.μ. και 86.652τ.μ. και του χώρου απόθεσης στείρων υλικών σε κατά χρήση παραχωρηθείσα έκταση επιφάνειας 174.577 τ.μ. στη θέση «Στεγνό», στην περιοχή Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 21 - 40 από 12249 1 2 3 4 613