Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12487 1 602 603 604 605 606 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
67968 04-11-19 Τροποποίηση, της υπ’ αριθμό πρωτ. 1197-15-4-2016 (ΑΔΑ 6ΟΞΩΟΡ1Υ-7ΧΟ), απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδική ονομασία «ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ - 1002805», που βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Π.Ε. Δράμας στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής με την εταιρεία WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.B.E.», λόγω αναβάθμισης των κεραιοσυστημάτων. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68003 07-11-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου) 98.744,81 τ.μ στη θέση «Πετρωτά», στην περιοχή Τ.Κ. Πετρωτών, Δήμου Τριγώνου, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από την εταιρεία «GEOVET – N. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68004 07-11-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Ανανέωση - τροποποίηση και αναδιατύπωση ως προς τον επιβολή πρόσθετων όρων με την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.200 τ.μ. στη θέση «Φουντουκλούκι», Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68016 11-11-19 Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.4590-28-11-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την λειτουργία της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας «ALEA HOTEL & SUITES», κατηγορίας 4*, της εταιρείας «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στην θέση «Βάλτα», της Δ.Κ.Πρίνου, του Δ.Θάσου, Ν.Καβάλας, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ., ως προς:  την επέκταση του γηπέδου,  την προσθήκη κατ’ επέκταση, καθ’ ύψος και την αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιριακών υποδομών  την προσθήκη κολυμβητικών δεξαμενών  την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού κτιρίου  και την αύξηση δυναμικότητας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68017 11-11-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία βιομηχανικής μονάδας παραγωγής καλωδίων στην περιοχή Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης, από την «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68018 11-11-19 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 204797-07-11-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για την κατασκευή του έργου «Λιμνοδεξαμενή Ξηροποτάμου Νήσου Σαμοθράκης», από τη Δ-νση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων (Γενική Δ-νση Αγροτικής Ανάπτυξης) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ως προς την άρση προσχώσεων από τμήμα της κοίτης του χειμάρρου Ξηροποτάμου Σαμοθράκης και ως προς την κατασκευή και λειτουργία εργοταξίου (μονάδα) για την παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68022 12-11-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 8.505,10 τ.μ στη θέση «Σορνιάλκι», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68023 12-11-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.325,38 τ.μ στη θέση «Κόντρα», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΔΗΜΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68024 12-11-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 99.584,59 τ.μ στη θέση «Κόντρα», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΔΗΜΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68025 12-11-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 63.302,13 τ.μ στη θέση «Μιρνότου», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από τον «ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68026 12-11-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την έρευνα λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 46.625,09 τ.μ στη θέση «Κόσινο», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την «ΜΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68027 12-11-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 64.223,45 τ.μ (αρχικής 88.134,68 τ.μ.) στη θέση «Μικρή Kορυφή», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ IKE» (ΠΕΤ1901028520). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68051 18-11-19 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (βίαιης ανάμειξης) της «Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ», που βρίσκεται εγκατεστημένο στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγνάντιας Δ. Αλεξανδρούπολης, στην ΠΕ Έβρου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68107 28-11-19 Ανανέωση και κωδικοποίηση της με αρ. πρωτ. 595-10-04-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «CORAL Α.Ε.», συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 7860 m3, που βρίσκεται στην περιοχή παραλίας Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Π.Ε. Έβρου, και τροποποίηση ως προς τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης των υγρών καυσίμων, την αλλαγή στον τρόπο παραλαβής των καυσίμων από τα δεξαμενόπλοια, την παραλαβή λιπαντικών και βιοντήζελ μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και την αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλιών). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68135 05-12-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 55.422,88 τ.μ στη θέση «Λεπτοκαρυές», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (ΠΕΤ1901032423). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68149 10-12-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 98.060,89 τ.μ στη θέση «Αγία Παρασκευή», στην περιοχή Τ.Κ. Οχυρού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «NORDIA ENERGY A.E.B.E.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68150 10-12-19 Τροποποίηση της με αρ.πρωτ.34-21-2-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για το έργο «Εκμετάλλευση Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού», που προτείνεται από ΔΕΥΑ Νέστου και βρίσκεται στον Δήμο Νέστου, Ν.Καβάλας, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ., ως προς:  την ανόρυξη γεώτρησης παραγωγής (ΝΠ5) και την κατασκευή θερμικού σταθμού,  την ανόρυξη γεώτρησης επανεισαγωγής (ΝΕ2) και την κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου,  την κατασκευή πρωτεύοντος & δευτερεύοντος δικτύου & ενδιάμεσου αντλιοστασίου  την εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68151 10-12-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 15.483,83 τ.μ στη θέση «Μιρνότου», στην περιοχή Τ.Κ. Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΔΑΝΑΗ Ε.Π.Ε.». Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68155 10-12-19 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 499kWe, της εταιρείας Χ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ – Τ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., στα αγροτεμάχια με αριθμούς 180, 181, 182 και 183, αναδασμού Μάνδρας, εμβαδού 29529,76τ.μ., θέση «ΤΣΙΛΤΙΚΙΑ», στην Τ.Κ. Μάνδρας, του Δήμου Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68180 18-12-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικών ορυκτών (ζεόλιθου) εκτάσεως 98.084,00 τ.μ στη θέση «Σκάλωμα», στην περιοχή Τ.Κ. Σκαλώματος, Δήμου Αρριανών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από την εταιρεία «ΑΥΓΗ Ε.Π.Ε.» (ΠΕΤ 1904089727). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12487 1 602 603 604 605 606 625