Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 1 - 20 από 12249 1 2 3 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
43243 25-01-16 Παράταση ισχύος περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή γέφυρας επαρχιακής οδού Λαμίας – Κομποτάδων – Κωσταλέξη επί του ποταμού Σπερχειού » στο Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδος gov.gr
1152 21-06-12 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 185685/30-12-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό – κτιριακή επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής προπλασμάτων φιαλών ΡΕΤ και εμφιάλωσης –εγκυτίωσης χυμών και αναψυκτικών της εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε (CCHBC)» η οποία είναι εγκατεστημένη στο Σχηματάρι Ν. Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
760 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου αδρανών υλικών έκτασης 283.274,16 τ.μ. από την εταιρεία ΑΕΒΕ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ στη λατομική περιοχή «Μεσοβούνι» του Δ.Δ. Υπάτου Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
751 01-06-12 Τροποποίηση της αρ. 19136/2358/17-03-2010 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 460 τον/έτος εκ των οποίων 310 τον/έτος Θαλάσσιοι Μεσογειακοί Ιχθύες και 150 τον/έτος τσιπούρα – λαβράκι σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στη θέση «Αγ. Αικατερίνη ή Αγ. Ειρήνη - Περιστέρια», Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, καθώς και προβλήτα υποστήριξης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, της εταιρείας «BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
753 01-06-12 Τροποποίηση της αρ. 107224/24-03-2003 ΚΥΑ ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αρ. 4727/01-10-2004, 22567/2682/23-04-2008, 13869/1685/17-03-2010 και 23635/3770/09-06-2011 αποφάσεις μας, για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας συνολικής δυναμικότητας 697,5 τόνων/έτος σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Βαθειά Λιμάνια», Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου, Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος της εταιρείας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕ». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
754 01-06-12 Τροποποίηση της αρ.91314/10938/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,49 MW της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «ΓΚΟΥΡΕΖΑ» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
702 31-05-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Αποθήκευση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (R13) εν αναμονή Εργασίας Αξιοποίησης (R9)» εταιρείας «Κων/νου Ξυνού» στη θέση «ΣΠΙΑΔΑ», στην ΕΟ ΛΙΜΝΗΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
550 29 - 05 - 12 Τροποποίηση – παράτασης ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. 185314/28-4-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής κεραμικών προϊόντων της εταιρίας «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΜΥΤΑΚΗΣ» η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Μεγάλη Ράχη» Βασιλικού στο Ν. Ευβοίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
538 28 - 05 - 12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλείου, στη θέση ``Φτερόλακκα``, Δ.Δ. Μανικίων και Καδίου, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας , από την ``ΕΛΜΙΝ Α.Ε.``. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
519 28 - 05 - 12 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 185685/30-12-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό – κτιριακή επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής προπλασμάτων φιαλών ΡΕΤ και εμφιάλωσης –εγκυτίωσης χυμών και αναψυκτικών της εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε (CCHBC)» η οποία είναι εγκατεστημένη στο Σχηματάρι Ν. Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
523 28 - 05 - 12 Τροποποίηση, της με αρ. πρωτ. 103622/25.09.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής υδατικών διασπορών (γαλακτωμάτων) τα οποία αποτελούν πρώτες ύλες για τη βιομηχανία χρωμάτων, κόλλας, κλπ. της “ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.“- Β’ εγκατάσταση που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση Όρμος Μικρού Βαθέως στην Αυλίδα του Ν. Ευβοίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
549 29 - 05 - 12 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 143911/17.03.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω επέκτασης της χαρτοβιομηχανίας "ΑΝ. ΒΛ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ «ΠΑΚΟ» Α.Ε." που είναι εγκατεστημένη στo Δήμο Πελασγίας του νομού Φθιώτιδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
609 30-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανικής μονάδας παραγωγής αρτοσκευασμάτων της εταιρείας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στην θέση «Μαδαρό», της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
608 30-05-12 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος της ΥΙΟΙ ΣΕΡ. ΦΡΟΣΥΝΟΥ ΑΒΕΕ στη θέση «ΚΡΕΣΠΙ» ΔΕ Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
551 29 - 05 - 12 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 185685/30-12-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό – κτιριακή επέκταση της βιομηχανίας παραγωγής προπλασμάτων φιαλών ΡΕΤ και εμφιάλωσης –εγκυτίωσης χυμών και αναψυκτικών της εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε (CCHBC)» η οποία είναι εγκατεστημένη στο Σχηματάρι Ν. Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
514 28 - 05 - 12 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 143911/17.03.2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λόγω επέκτασης της χαρτοβιομηχανίας "ΑΝ. ΒΛ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ «ΠΑΚΟ» Α.Ε." που είναι εγκατεστημένη στo Δήμο Πελασγίας του νομού Φθιώτιδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1356 02-07-12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 190002/23.3.12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της μονάδας ανακύκλωσης αλουμινίου της εταιρείας “ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε.” στη θέση “Μαδάρο” Αγίου Θωμά του Δήμου Τανάγρας στο Νομό Βοιωτίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1358 02-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο Γάβρου, ισχύος 1,71 ΜW, στη θέση Γάβρος επί του ρέματος Πλατανιάς, του Δήμου Ασπροποτάμου (νυν Δήμου Αγράφων), Ν. Ευρυτανίας» της εταιρείας ΒΕΠΑ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1412 03-07-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14MW στη θέση ‘Χιονάκι’ του Δήμου Αμφιλοχίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας» της εταιρείας ‘Business Energy A.E.’. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
1610 10-07-12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΝΩ ΑΛΧΑΝΙ ΔΟΜΟΚΟΥ Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 1 - 20 από 12249 1 2 3 613