Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12081 - 12100 από 12487 1 603 604 605 606 607 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
67640 05-08-19 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΔΔ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67683 26-08-19 Τροποποίηση της αρ.οικ.3834-221377-8-12-2017 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.3943-219390-28-12-2018, αρ.2931-147842-26-9-2018 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,9 MW της εταιρείας ‘’ENVITEC Α.Ε.’’ στη θέση «ΠΟΛΥΡΕΜΑ - ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ» Δ.Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67684 27-08-19 Ανανέωση της αρ. οικ. 117347-646-04-03-2009 Κ.Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. οικ. 100336-19-01-2016 απόφαση ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), υφιστάμενης οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπιγκ) Γ’ τάξης, συνολικής δυναμικότητας 396 ατόμων, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Μελίσσια», του Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «INTERSTATION CAMPING Ε.Π.Ε.». Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67686 27-08-19 Τροποποίηση της αρ.4714-208342-22-10-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.2196-103897-18-7-2018, αρ.οικ.4572-204121-17-11-2016 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος 27,2 MW και μέγιστης αποδιδόμενης 25,8 MW, της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΙΙ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Αχλαδότοπος-Ντάρδιζα-Γκούρα-Λούτσα’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67687 27-08-19 Τροποποίηση της αρ.686-31267-4-3-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.2301-107907-18-7-2018, αρ.1066-50495-24-4-2018, αρ.133-7885-29-1-2018 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 39,95 MW της εταιρείας ‘’VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Κουρμούτσι-Καρδάρα» και «Πυραμίδα-Χελώνα» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67688 27-08-19 Τροποποίηση της αρ.3081-125973-2-8-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.883-43593-12-4-2018 και αρ.4655-209720-2-12-2016 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Πυργάρι-Ντάρδιζα» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67689 27-08-19 Ανανέωση της αρ.624-25-5-07 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Δ.Δ. Λίμνης του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας στο Ν. Ευβοίας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67691 27-08-19 Τροποποίηση της υπ’ α.π. 105743-14.11.2000 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 49,02 MW (24,6 & 24,42), στις θέσεις ‘’ΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ-ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ-ΠΛΑΚΩΤΑ’’ & ‘’ΣΤΑΥΡΟΣ’’, Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας» όπως ανανεώθηκε με την υπ. α.π. 145420-23-08-2005 ΑΕΠΟ και τροποποιήθηκε με τις υπ. α.π. οικ. 203035-05-09-2011, οικ. 169113-01-07-2013 και οικ. 15954-29-03-2016 αποφάσεις, η οποία αφορά α) στις αλλαγές των συντεταγμένων των Α-Γ, της εσωτερικής οδοποιίας και του δικτύου διασύνδεσης μέσης τάσης (Μ.Τ.) και λοιπών συνοδών στον ΑΣΠΗΕ στη θέση ‘’ΣΤΑΥΡΟΣ’’ και β) στην κατάργηση της Α-Γ Α9, την αλλαγή τύπου Α-Γ της Β’ φάσης (14.4MW) καθώς και την προσθήκη προκατασκευασμένου οικίσκου ελέγχου στην πλατεία της Α-Γ Β12 στον ΑΣΠΗΕ στις θέσεις ‘’ΠΟΡΤΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ-ΛΟΥΜΠΑΡΔΑ-ΠΛΑΚΩΤΑ’’». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67694 29-08-19 Τροποποίηση της αρ.2318-108561-25-6-2018 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,5 MW της εταιρείας ‘’B. WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «Αυλοί - Στέρνιζα» στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, με μείωση της συνολικής ισχύος από 17,5 MW σε 16 MW. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67703 02-09-19 Ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ-νσης ΕΑΡΘ-ΥΠΕΧΩΔΕ: 143446-19.10.2007 ΑΕΠΟ του Θερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 432 MWe, της εταιρείας με την επωνυμία “ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.”, καθώς και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67720 04-09-19 Ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ-νσης ΕΑΡΘ-ΥΠΕΧΩΔΕ: 143446-19.10.2007 ΑΕΠΟ του Θερμικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 432 MWe, της εταιρείας με την επωνυμία “ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.”, καθώς και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67728 04-09-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος της εταιρείας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στη θέση «ΣΚΥΡΟΣ» του Δήμου Σκύρου της Π.Ε. Ευβοίας (κωδικός 3006060). Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67729 05-09-19 Τροποποίηση της αρ. 5464-234222-02-12-2013 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), υφιστάμενης μονάδας αποτελούμενης από πεστροφογεννητικό σταθμό δυναμικότητας 100.000 ιχθυδίων -έτος, μονάδα εκτροφής πέστροφας δυναμικότητας 30 τον-έτος, συσκευαστήριο νωπών αλιευμάτων δυναμικότητας 100 κιλών-ημέρα, μεταποιητήριο – καπνιστήριο δυναμικότητας 100 κιλών-εβδομάδα, αναψυκτήριο κ.α. βοηθητικούς χώρους υποστήριξης, σε γήπεδο δασικού χαρακτήρα εμβαδού 6.628,88 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Γαύρος», Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Χωριού, του Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας της εταιρείας «Γεώργιος Παναγιωτόπουλος – Ιωάννης Μπακατσιάς Ο.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67730 05-09-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης παιδικής κατασκήνωσης 110 ατόμων της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδείας, στη θέση «Ιερά Μονή Ιερουσαλήμ», Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67731 05-09-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα «Long-Line», δυναμικότητας 294 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 36,1 στρεμμάτων, του Δημητρίου Γιαννόπουλου, στη θέση «Μπούκα Σπερχειού», του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67732 05-09-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου Ξενοδοχείου 3* δυναμικότητας 111 κλινών, με Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας (ΜΙΘ), με την επωνυμία «ΚΑΠΟΛΟΣ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «Καπόλος Α.Ε.», στην οδό Ερμού, αρ. 80, Ο.Τ. 14, στα Λουτρά Αιδηψού Ν. Ευβοίας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67733 05-09-19 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 39.000 ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», στη θέση «Λειβάδια», Τ.Κ. Προκοπίου, Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67748 06-09-19 Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού χώρο στη θέση «Φτέρες», Τ.Κ. Μοσχοκαρυάς, Δήμου Λαμιέων, της Π.Ε. Φθιώτιδας του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67749 06-09-19 Έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία βοηθητικού εργοταξιακού χώρου στη θέση «ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ» Σταυρού Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας, για τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67753 11-09-19 Ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας της «ΔΕΗ ΑΕ» στη νήσο Σκύρο Ν. Εύβοιας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 12081 - 12100 από 12487 1 603 604 605 606 607 625