Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12041 - 12060 από 12487 1 601 602 603 604 605 625
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
67231 01-04-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Οριοθέτηση χειμάρρων – Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Ευβοίας – Ποταμός Λήλας - Αντιπλημμυρικά έργα οικισμών εκβολής’’ στο Δήμο Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67293 17-04-19 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 39.000 ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», στη θέση «Παλιούρια», Τ.Κ. Προκοπίου, Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67294 17-04-19 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 39.000 ωοπαραγωγών ορνίθων αναπαραγωγής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ», στη θέση «Αχλαδίτσα», Τ.Κ. Προκοπίου, Δημοτικής Ενότητας Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67295 17-04-19 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 27.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας του Ιωάννη Χαλαστάρα, με ενοικιαστή τον Σπυρίδωνα Χαλαστάρα, στη θέση «Φυγιές», Τ.Κ. Τριάδας, Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας. Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67296 17-04-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την μετεγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης πλωτής μονάδας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών, δυναμικότητας 1.078 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων από τη θέση «Κοκκαλάκι», Τ.Κ. Δαφνούσας, Δ.Ε. Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας, στη θέση «Όρμος Κόφινας» του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67297 17-04-19 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από: α) πλωτή μονάδα πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών, δυναμικότητας 1.597,5 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 80 στρεμμάτων, στη θέση «Χονδρή Άμμος», Δ.Ε. Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας, β) Ι.Χ.Σ. δυναμικότητας 12.740.000 ιχθυδίων-έτος, συσκευαστήριο δυναμικότητας 2.000 τον-έτος, κ.λ.π. χερσαίων συνοδών έργων υποστήριξης της μονάδας, σε συνολική χερσαία έκταση 16.879,20 τ.μ. (5.291,00 τ.μ. παραχωρημένη + 11.588,20 τ.μ. προς παραχώρηση δασική έκταση με έγκριση επέμβασης), στην ιδία θέση, γ) χερσαίων συνοδών έργων υποστήριξης της μονάδας στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας (προς παραχώρηση δασική έκταση με έγκριση επέμβασης) στην ιδία θέση, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67330 25-04-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27,6 MW της εταιρείας ‘’ASCENT POWER I.K.Ε.’’ στη θέση «Βουνό» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67331 25-04-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκκοκκιστηρίου βάμβακος – σπορελαιουργείου της «ΚΩΝ-ΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ» στη θέση «ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ» Δήμου Λεβαδεών Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67332 25-04-19 Ανανέωση της αρ.87370-10416-22-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Αποκατάσταση οδού Ιστιαίας – Βουτά’’ στο Ν. Ευβοίας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67334 25-04-19 Τροποποίηση της αρ.807-36362-27-3-2012 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.1221-49664-28-4-2015 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ Α.Ε.’’ ισχύος 11,5 MW στις θέσεις «Τρίκορφο» και «Καρφιά» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67340 02-05-19 Τροποποίηση της αρ. πρωτ.4065-166020-2-10-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 5420-248855-5-1-2015 απόφασή μας και ισχύει) μονάδας διαλογής, μηχανικής κοπής και θραύσης μεταλλικών απορριμμάτων – διαλυτηρίου οχημάτων – αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως – συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)– αποθήκευσης μη μεταλλικών απορριμμάτων της «ΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» στη θέση «ΚΟΥΝΙΑΡΑ» της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67371 14-05-19 Τροποποίηση της αρ.29652-4466-13-7-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 38 ΜW της εταιρείας ‘’ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER A.E.’’ στη θέση «Κάρκαρος» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας, ως προς το πλήθος των ανεμογεννητριών (Α-Γ) και των συνοδών έργων του ΑΣΠΗΕ, με μείωση της συνολικής ισχύος του από 38 MW σε 36,75 MW. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67372 15-05-19 Τροποποίηση της αρ.1741-70156-13-5-2015 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Έργα άρδευσης Δήμου Αλιάρτου’’ στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67374 15-05-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Κατασκευή κόμβων Λαμίας’’ στο Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67375 15-05-19 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων συγκροτήματος επεξεργασίας αδρανών υλικών, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ.- ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ» στη θέση «ΡΕΘΙ» Τ.Κ. Κλίματος, Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδος. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67376 15-05-19 Τροποποίηση της αρ.1054-50468-23-5-2018 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 0,2 ΜW του Δημήτριου Παναγιωτόπουλου στο ρέμα Διακόπτης του οικισμού Καταβόθρα στο Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67378 16-05-19 Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έρευνα σιδηρονικελιούχου κοιτάσματος από την «ΓΜΑΕΕ ΛΑΡΚΟ» στη θέση «ΚΑΤΑΒΟΛΟΣ» ΔΕ Κύμης Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Εύβοιας (Ο.Π 69). Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67387 20-05-19 Ανανέωση-τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής οργανικών χημικών προϊόντων της εταιρίας «ALCHIMICA A.E.» στη θέση «Βρύσες» (69ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας) Δ.Ε. Αυλίδας Δ. Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67426 29-05-19 Ανανέωση – τροποποίηση της αρ. 39695-4450-06-07-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε με την αρ, 74981-7641-12-12-2011 απόφασή μας (ΑΕΠΟ), ως προς την επωνυμία από Κωνσταντίνος Λιάπης σε Ευγενία Λιάπη, για την υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας , δυναμικότητας 150 τόνων-έτος σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Αταλαντονήσι» Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
67452 05-06-19 Ανανέωση – τροποποίηση της αρ. 5557-03-16-01-2004 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την αρ. 4583-11-05-01-2012 απόφαση Περιφ. Στερεάς Ελλάδας, για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου Γ’ τάξης, δυναμικότητας 99 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΙΚΟΥ ΑΕ», με την επωνυμία «EDELWISSE», στη θέση «Άγιοι Θόδωροι» Λιβανατών, του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Στερεάς Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 12041 - 12060 από 12487 1 601 602 603 604 605 625