Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 21 - 40 από 12249 1 2 3 4 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
5522 07-01-13 Θέμα : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες (για τη σύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας στη Νέα Καρβάλη)» Ν. Καβάλας – Ξάνθης. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
24461 30-04-13 Θέμα : Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 66967/19.11.1993 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ στο τμήμα Ηγουμενίτσα – Βροσίνα (Ψηλοράχη), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. 131503/31.7.2003 & 100808/27.1.2006 Κ.Υ.Α Ε.Π.Ο Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
24524 08-05-13 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία «Μονάδας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long line σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων διαστάσεων (166,67×120)μ., δυναμικότητας 126 τόνων/έτος», στη θαλάσσια περιοχή Βάσοβας του όρμου Αγιάσματος του Δήμου Νέστου του Ν. Καβάλας, από την κα. Τσουτσούλη Μαρία του Χρήστου. Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
24941 30-05-13 Θέμα : Τροποποίηση και παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 80433/9.8.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Μέστη - Μάκρη (15.4) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
25354 19-06-13 Ανανέωση της υπ’ αρ. 84611/24.12.2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΝΘΕΙΑ)». Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
25830 11-07-13 Τροποποίηση της α.π.οικ.102123/9.10.2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Βελτίωση Ε.Ο. Νο2 στο τμήμα Αλεξανδρούπολη – Λουτρός, Υποτμήμα ΙΙ: Απαλός - Λουτρός» στο νομό Έβρου. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
28558 12-12-13 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 125997/27-05-2010 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: «Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150KV και Υποσταθμός Aνύψωσης μέσης τάσης (Υ/Σ 20/150KV) για την διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου ισχύος 22.95MW στη θέση ‘’Μαγούλα - Καζάκου - Χοίρος - Διπλόν - Ράχη - Σημαίαι’’ με το ΚΥΤ Νέας Σάντας, Νομών Ροδόπης και Έβρου», α) ως προς την διατήρηση των διανοιχθέντων οδών προσπέλασης στους πυλώνες της Γ.Μ. με την κατάργηση του όρου Β.3 και β) ως προς την αλλαγή του φορέα του έργου από «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ». Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
28741 20-12-13 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Ανακατασκευής Ισόπεδων Κόμβων στην υπ’ αριθμ. 9 Επ.Ο.», στο Ν. Ξάνθης, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ. που προτείνεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ξάνθης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
30883 10-04-14 Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Καβάλας, για την ένταξη σε αυτούς της εγκατάστασης αεροπορικών καυσίμων της εταιρείας HAFCO Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
34948 19-11-14 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: Aναβάθμιση Τμήματος της Υφιστάμενης Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.)150 kV Υ-Σ ΙΑΣΜΟΥ – Υ-Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & Διασύνδεση με το ΚΥΤ Νέας Σάντας Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
35944 06-02-15 Ανανέωση της με Αρ. Πρωτ. 1626-12-06-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η ΔΙΠΕΧΩ-Π.Κ.Μ για το έργο «Κατασκευή οδού από την περιοχή του λιμένα Κίτρους μέχρι τον κόμβο της Νέας Αγαθούπολης στη θέση της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής» στην Π. Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
35191 04-12-14 Τροποποίηση της Α.Π. 5233(07)-462-23-01-2008 του Γενικού Γραμματέα τέως Π.Α.Μ.Θ. περί εκμετάλλευσης λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 45.982,95 τ.μ στη θέση «Πόρτες», Δ.Δ. Νικήσιανης, Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από την «ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προς την αλλαγή επωνυμίας της εκμεταλλεύτριας εταιρείας και εφαρμογή του άρθρου 2, παρ.8γ του ν.4014-2011 Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
35266 10-12-14 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κάθετος Άξονας 070 “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” της Εγνατίας οδού και ειδικότερα το τμήμα Ξάνθη – Σμίνθη (70.1.4)», από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
41758 11-11-15 Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. αρ. 122321-26.2.2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα Χρυσούπολη - Βανιάνο» Ν. Ξάνθης και Καβάλας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ. αρ. 141763-14.11.2005 και 176866-5.12.2014 Α.Ε.Π.Ο Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
42003 20-11-15 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Βελτίωση – Ανακατασκευή Εθνικής Οδού 12 (από διασταύρωση Μυλοποτάμου έως είσοδο Αργυρούπολης)», στον Δήμο Δράμας και στον Δήμο Προσοτσάνης του Ν. Δράμας, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ. που προτείνεται από την Δ-νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
40519 16-09-15 : Εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 8γ, του Νόμου 4014-2011, στην με α.π.οικ. 82429 (121036)-22.4.1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το έργο: «Κατασκευή φράγματος εντός της κοίτης ρέματος Καλύβα με ταμιευτήρα χωρητικότητας 7.000.000 m 3 στην κοινότητα Κομάρων»,Ν.Έβρου , όπως παρατάθηκε η χρονική ισχύς της με την με α.π.οικ. 101707-28-2-2008 ΚΥΑ. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
40561 17-09-15 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διαμόρφωση της Δυτικής Εισόδου της πόλης της Ξάνθης» που ανήκει γεωγραφικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
40622 21-09-15 Εξαίρεση του έργου: «Αποκατάσταση και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων των ποταμών Έβρου, Άρδα, Ερυθροποτάμου και παραποτάμων τους, στο νομό Έβρου», από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
40808 29-09-15 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36MW (18Α-Γ) στη θέση ‘Βύσιμα’ και των συνοδών του έργων, των Δήμων Φλωρίνης και Αμυνταίου, Νομού Φλώρινας». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
42480 14-12-15 Τροποποίηση και Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της με α.π. 125968-22.12.2004 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής μεταξύ του Σ.Σ ΔΟΜΟΚΟΥ – Σ.Σ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ και Σ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σ.Σ. ΒΟΛΟΥ νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας» με φορέα του έργου τον ΟΣΕ Α.Ε. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
Εμφανίζονται 21 - 40 από 12249 1 2 3 4 613