Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12101 - 12120 από 12249 1 604 605 606 607 608 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
68857 15-06-20 Ανανέωση της με αριθ. πρωτ. 8510-117391-05-10-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε., η οποία έχει παραταθεί με τη με αριθ. πρωτ. 2010-110911-15-09-2015 Απόφαση Παράτασης Π.Ο. του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων δυναμικότητας παραγωγής βιοντίζελ 300 t-d, της «ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», στη ΒΙΠΕ Πατρών, Ο.Τ. 28. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68858 15-06-20 Ανανέωση της με αριθ. πρωτ. 786-11964-13-04-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε., η οποία έχει παραταθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3278-174730-14-01-2015 Απόφαση Παράτασης Π.Ο. του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: Υφιστάμενο σπαστηροτριβείο – πλυντήριο αδρανών υλικών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 553,01 kW καθώς και μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας ΒΟΛΑΚ ΕΠΕ, σε γήπεδο έκτασης 29.653,47 τ.μ. στη θέση «Ρένα» Ευηνοχωρίου, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτ-νίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68859 15-06-20 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 45486-24-4-2000 του Τμήματος Βιομηχανιών, Δ-νσης ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η οποία έχει ανανεωθεί με τη με αριθ. πρωτ. 4006-24-05-2005 ΑΕΠΟ της Δ-νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της ΠΔΕ, τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 8938-15-11-2005 ΑΕΠΟ της ίδιας υπηρεσίας, ανανεωθεί με τη με αριθ. πρωτ. 1513-11-02-2009 ΑΕΠΟ της ίδιας υπηρεσίας και τροποποιηθεί με τη με αριθ. πρωτ. 3696-88928-30-10-2012 ΑΕΠΟ του Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων τοματοπολτού της «UNILEVER - KNORR Α.Β.Ε.Ε.» δυναμικότητας επεξεργασίας 1000 τόνων νωπής τομάτας ημερησίως που εδρεύει στη Δ.Ε. Γαστούνης του Δήμου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68860 15-06-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Μονάδα διάλυσης Ο.Τ.Κ.Ζ. και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (επικινδύνων και μη), ιδιοκτησίας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 41.500 τ.μ. στη θέση Μαύρικας Παναιτωλίου Δ.Ε. Θεστιέων, του Δήμου Αγρινίου Π.Ε. Αιτ-νίας». Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68867 16-06-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6355-23-10-12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 5641-21-7-15 και 2865-3-5-18 Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της δραστηριότητας «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής», της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθ. 455γ αγροτεμάχιο και σε τμήμα του υπ’ αριθ. 456 αγροτεμαχίου, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Μενεμένης, Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω προσθήκης δραστηριότητας αποθήκευσης ζωικών υποπροϊόντων [Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου: 2001237227] Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68876 19-06-20 Απόφαση Τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 7612-5.04.2018 Απόφασης ΑΕΠΟ της Βιομηχανίας “ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε.”, λόγω εκσυγχρονισμού-επέκτασης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68886 23-06-20 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), λόγω κτιριακής επέκτασης σε υφιστάμενο χώρο, βιομηχανίας παραγωγής συστημάτων πολυουρεθάνης (ΚΤΙΡΙΟ 3) της «MARIS POLYMERS AE» στη θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ» ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68889 24-06-20 Μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ (αποσυναρμολόγηση με απορρύπανση ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1 & Ν1 και βαρέων οχημάτων και παλαιού στρατιωτικού εξοπλισμού (οχήματα – ΗΗΕ – οπλικά συστήματα)), αποθήκευσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Pb – οξέος & Ni – Cd και αποθήκευσης απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων οχημάτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και γ’γενών συσκευασιών της εταιρίας Α. & Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε., στη θέση “Μεσαία Γέφυρα” του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Π.Ε. Δυτικής Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
68900 25-06-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 567-7-3-19 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Βιομηχανία παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας» της εταιρίας «Α. Χατζόπουλος Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στην οδό Αρκαδίου 19 στο Καλοχώρι, Δ.Δ. Εχεδώρου, Δ. Δέλτα, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 1811007127) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68904 26-06-20 : Τροποποίηση της με Α.Π. οικ. 54269-2366-18.10.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(αρχική ΑΕΠΟ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Α.Π οικ. 21766-1051-18.05.2015, του έργου: «Εργοστάσιο επεξεργασίας αργίλου της εταιρείας ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε στην περιοχή <Κολοκυθάκι>, της Δ.Ε. Βεντζίων του Δήμου Γρεβενών», της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω κατασκευής νέας χοάνης, ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχίου αντιστήριξης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
68924 01-07-20 Ανανέωση – αναδιατύπωση της υπ’ αρ. 118946-03-10-2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής τσιμέντων της εταιρείας «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», που λειτουργεί στο 6,5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ-νίκης – Λαγκαδά στην περιοχή Δ.Κ. Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά του Ν. Θεσσαλονίκης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68927 02-07-20 Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 8733-18-12-2015 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΘΟΡ1Υ-ΥΤ7) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την λειτουργία της δραστηριότητας «Βιομηχανία παραγωγής εξειδικευμένων λιπασμάτων και απορρυπαντικών» της εταιρείας με την επωνυμία NATURE ABEE, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1909169326, και η οποία είναι υφιστάμενη στο με αριθμό 1090γ αγροτεμάχιο της περιοχής Νέα Εφέσου Πιερίας, στο Δήμο Δίου – Ολύμπου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68928 02-07-20 Τροποποίηση της με Αρ.Πρ. 9782-19-9-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ252ΟΡ1Υ-852) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας για τη την τροποποίηση της λειτουργίας της δραστηριότητας «Εργοστάσιο Κονσερβοποιίας Φρούτων και Παραγωγής Χυμών Φρούτων (Πουρέ) χωρίς Ψυγεία» της εταιρείας «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», αίτημα που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2006326223. Η παραπάνω δραστηριότητα είναι κατασκευασμένη στα με αρ. 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017 και 3018 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Γιαννιτσών, στο Δήμο Πέλλας, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68929 02-07-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΕΕ» στην Κοινότητα Μαλαμάτων ΔΕ Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68933 03-07-20 Απόφαση ανανέωσης της Φ31-1878-965-28-5-10 Δ-νση Ανάπτυξης ΝΑ Αχαΐας, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε με την 1186-57863-19-6-15 ΔΙΠΕΧΩΣΧ-ΔΕ-ΑΔΠΔΕΙ (ΑΔΑ:7ΦΘΜΟΡ1Φ-Χ3Γ) Απόφασης για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος της ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ στη θέση «Καλάμι» Τ.Κ Λάππα Δ.Ε. Λαρισσού Δήμου Δυτικής Αχαΐας ΠΔΕ-ΑΔΠΔΕΙ» (ΠΕΤ 2003278724) Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68935 03-07-20 Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ-νσης Ε.Α.Ρ.Θ. -ΥΠΕΧΩΔΕ 145996-22.06.2009 ΑΕΠΟ του διυλιστηρίου της “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.” και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αυτής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
68945 08-07-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση και λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικής τομάτας, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΒΕΚ Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ», στη θέση «ΓΚΕΡΕΝΙΑ», της Τ.Κ. Μεγάλου Ευύδριου, της Δ.Ε. Ενιππέα, του Δήμου Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
68948 08-07-20 Απόφαση Τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-111789-6831-02.12.2019 ΑΕΠΟ, του διυλιστηρίου “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Β.Ε.Α.)” της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.” Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
68954 09-07-20 Ανανέωση της με αριθ. πρωτ. Δ.ΑΝ.671-Φ.14.2901-03-08-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Νομάρχη Αιτ-νίας, η οποία έχει παραταθεί με τη με αριθ. πρωτ. 961-46389-05-06-2015 Απόφαση Παράτασης Π.Ο. του Γενικού Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για το έργο: Υφιστάμενο συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος – σπαστηροτριβείου δυναμικότητας 80 κ.μ. σκυροδέματος-ώρα με βιομηχανική γεώτρηση παροχής 15 m3-h, σε γήπεδο εμβαδού 5.355,46 τ.μ. ιδιοκτησίας «Αφοί Στεργίου Ο.Ε.» στη θέση «Λυγίτσες – Τρυπούλαγκα» Τ.Κ. Παλαιοχωρακίου Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτ-νίας Π.Δ.Ε. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68962 10-07-20 Τροποποίηση και ανανέωση της 7761-12-9-2006 ΑΕΠΟ της ΔΙΠΕΧΩΣΧ-ΠΔΕ η οποία ανανεώθηκε με την 10223-26-10-2007 ΔΙΠΕΧΩΣΧ-ΠΔΕ και τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε με την 9530-4-11-2008 ΔΙΠΕΧΩΣΧ-ΠΔΕ για το έργο «Μονάδα σφαγείου 3 γραμμών δυναμικότητας 9τον-ημ, επεξεργασίας κρέατος και επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής (υλικά κατηγορίας 2&3) με θερμική αδρανοποίηση της ΔΟΡΚΑΣ ΑΕ στη θέση Σκάρπια Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας ΠΕ Αιτωλ-νίας ΠΔΕ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
Εμφανίζονται 12101 - 12120 από 12249 1 604 605 606 607 608 613