Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12254 1 602 603 604 605 606 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
68519 23-03-20 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής Μη Επικινδύνων Προϊόντων και Ευπαθών Προϊόντων ιδιοκτησίας της εταιρίας “Ελληνικές Αποθήκες ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο “SARMED”, στη θέση “Τρύπιο Λιθάρι” της Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας Αττικής Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Αττικής gov.gr
68526 26-03-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Κινητής Μονάδας Παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Κόντριζα αγροκτήματος Πολυνερίου» της Τ.Κ. Αργυρότοπου του Δ . Ηγουμενίτσας με φορέα την ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
68533 30-03-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της ΟΔΟΣ ΑΤΕ μέγιστης δυναμικότητας 4.800 tn-ημέρα στη θέση «Αλωνάκι-Μάραθος» Δ.Ε Λεπενούς Δήμου Αγρινίου ΠΔΕ-ΑΔΠΔΕΙ (ΠΕΤ=1907149221)» Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Δυτικής Ελλάδας gov.gr
68537 30-03-20 Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ελαιοτριβείου της «ΕΛΕΝΗΣ ΜΟΥΣΤΕΡΗ» στην ΤΚ Κομποτάδων ΔΕ Υπάτης Δήμου Λαμίας Ν. Φθιώτιδας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68566 05-04-20 Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων, σωλήνων και βεργών αλουμινίου της εταιρείας FULGOR A.E., που λειτουργεί στο Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, σχετικά με τη λιμενική υποδομή. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Πελοποννήσου gov.gr
68576 08-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής χάρτου της εταιρείας «INTERTRADE HELLAS A.B.E.E.« στη θέση «Τσεφλίκι – Περιβόλι», στην Δ.Ε Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68577 08-04-20 Ανανέωση της υπ΄ αριθμ. 170737-13-5-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 181854-01.04.13 και 185333-12.06.14 Αποφάσεις, για τη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής οπτόπλινθων της εταιρείας «ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ-ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΜΥΤΑΚΗΣ» η οποία λειτουργεί στο 63ο χλμ. της Ε. Ο. Αθηνών – Λαμίας στη Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68578 08-04-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 213609-28.12.12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω εκσυγχρονισμού, της μονάδας παραγωγής διογκώσιμης και διογκωμένης πολυστερίνης της εταιρείας «ΜΟΝΟΤΕΖ ΑΒΕΕ», που λειτουργεί στο 520χλμ της Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας στην Δ.Ε Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68583 10-04-20 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-82557-5356-17.09.2019 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-114847-6959-09.12.2019 Aπόφαση, του έργου «Ανέγερση και Λειτουργία Νέου Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΤΕΔ Ηλεκτρικής Ενέργειας (πρώην PROTERGIA Α.Ε.) ονομαστικής ισχύος 826 MW στο Υφιστάμενο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας» λόγω εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν προσωρινά κατά τη φάση κατασκευής του έργου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68593 13-04-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Biodiesel, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΙΑΚΑΣ - ΕΛΕΝΗ ΖΙΑΚΑ Ο.Ε.», στο Ο.Τ. 11 της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
68594 13-04-20 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. 394-04-02-2019, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.1340-27-06-2019 Απόφαση, για την υφιστάμενη υαλόφρακτη θερμοκηπιακή υδροπονική μονάδα με Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της εταιρείας «WONDERPLANT Α.Ε.» που βρίσκεται στην περιοχή αγροκτήματος Πετρούσας του Δ. Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας, ως προς την προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού και την αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτιρίου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68597 13-04-20 Ανανέωση λόγω λήξης ισχύος και Τροποποίηση λόγω αλλαγών στην υποδομή και για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία της με αρ. πρ. 4785-3124-26.02.2010 Απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (όπως ενημερώθηκε με το υπ’ αρ. 4549-22.01.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την λειτουργία του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΣΠ) της Νήσου Σίφνου. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Νοτίου Αιγαίου gov.gr
68617 14-04-20 Μη τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4072-27-11-2019 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «CORAL Α.Ε.», συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 7860 m3, που βρίσκεται στην περιοχή παραλίας Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην Π.Ε. Έβρου, ως προς τη δυνατότητα παραλαβής βασικών λιπαντικών από δεξαμενόπλοια μέσω του αγκυροβολίου και του υφιστάμενου αγωγού, και την αποθήκευσή τους εντός των δεξαμενών Νο 2, Νο 3 και Νο 4 της εγκατάστασης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
68653 27-04-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στα αγρ-χια με αρ. 338, 339, 340 και 346Α του αγροκτήματος Ν. Ραιδεστού, Τ.Κ. Νέας Ραιδεστού, Δ.Ε. Θέρμης, Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68665 30-04-20 Ανανέωση –Τροποποίηση (κτηριακή–μηχανολογική) της με αριθ. πρωτ. 13903-02-03-10 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών προϊόντων» της εταιρίας με την επωνυμία ‘ΜΑΒΙΕΛ ΑΒΕΕ ΥΙΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ’ που βρίσκεται στo 11Ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσ-νίκης – Κιλκίς, στη Νεοχωρούδα, ΜΕ Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ (ΠΕΤ:1910191921). Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
68669 30-04-20 Ανανέωση της αριθ. 627-16.02.2009 ΑΕΠΟ Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, συσκευαστηρίου δυναμικότητας 20 τόνων νωπών αλιευμάτων-ημέρα, της «ΔΑΓΩΝ ΑΕ» στη θέση «Γκουμάτσα» Νέας Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΕ Θεσπρωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
68680 04-05-20 Ανανέωση και Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και εμπορίας χημικών λιπασμάτων με ξηρή ανάμιξη και αποθήκευσης νιτρικού αμμωνίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της «Γαβριήλ Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Demgavriel & Co Ltd», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 9 της Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
68685 05-05-20 Ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κέντρου αποθήκευσης, συσκευασίας, τυποποίησης προϊόντων της «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» στη θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ» ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
68702 07-05-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος δυναμικότητας 800 tn-ημέρα εγκατεστημένη στο (ΟΤ. 5) της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων με φορέα διαχείρισης την εταιρεία «ΓΚΟΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» Π Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
68704 07-05-20 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο 10οχλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων –Αθηνών στην Τ.Κ. Κολιονάτι Δ.Ε. Μπιζανίου του Δ. Ιωαννιτών με φορέα της δραστηριότητας: «ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε» Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ηπείρου gov.gr
Εμφανίζονται 12061 - 12080 από 12254 1 602 603 604 605 606 613