Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 21 - 40 από 12249 1 2 3 4 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
45989 12-05-16 Aνανέωση της με Α.Π. οικ. 132859-7.07.2003 Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Σμιξιώτικου, ισχύος 4,95 ΜW , στη θέση «Στόμιο», στο ρέμα Σμιξιώτικο, στο Δήμο Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 391   gov.gr
45898 10-05-16 : Ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της με α.π. οικ. 140284-22-11-2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το έργο: «Αναβάθμιση και Λειτουργία Υφιστάμενου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), 400-150KV ΑΧΑΡΝΩΝ, Ν. Αττικής» σε εφαρμογή του άρθρου 5, του Νόμου 4014-2011. 392   gov.gr
45941 11-05-16 Ανανέωση της υπ’ αρ. 122221-16.08.2004 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ΠΑΛΛΗΝΗΣ & Γραμμή Μεταφοράς 400 kV ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 392 27 gov.gr
45942 11-05-16 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 174848-12.9.14 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) & Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις-Ελληνικό Τμήμα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 153482-17.11.2015 Απόφαση, ως προς τη θέση του Σταθμού Συμπίεσης Κήπων, Π.Ε. Έβρου 392   gov.gr
45970 12-05-16 Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ. 6374-31-8-2009 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Πίστα Αγώνων ΜΟΤΟΚΡΟΣ του Αγωνιστικού Ομίλου Λασιθίου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Εσταυρωμένος του οικισμού Χουμεριάκου, Δ.Ε. Νεάπολης, Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου» 393   gov.gr
763 01-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,00 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας “PLAINSOL A.E.”, στη θέση “Καλλιθέα” του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
762 01-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,00 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας “PLAINSOL A.E.”, στη θέση “Κολιός” του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
761 01-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 9,00 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας “PLAINSOL A.E.”, στη θέση “Μαγούλα” του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
754 01-06-12 Τροποποίηση της αρ.91314/10938/2-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,49 MW της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «ΓΚΟΥΡΕΖΑ» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
747 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Μεσοκομένη’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
722 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Μαλιούρα’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
725 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Μικρή Μαγούλα’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
726 31-05-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 10 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ‘‘ΚΟΖΑΝΙ ΕNERGY Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Μετερίζια 2’’ στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Kρανώνα, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
743 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ονομαστικής ισχύος 5,49 MW φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ‘‘ΚΟΖΑΝΙ ΕNERGY Α.Ε.’’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ‘‘Μετερίζια 3’’ στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Kρανώνα, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
744 01-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5,00 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «EAST SUN A.E.», στη θέση ‘Παχνιά’, στο Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Θεσσαλίας gov.gr
589 29-05-12 Τροποποίησης της με Αρ. Πρωτ. 3391/11/27-05-2011 Απόφασης Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6,25 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια στη θέση «Αξιοχώρι», στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
1166 22-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18,00 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης - διασύνδεσης) της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Ράχη - Φλαμουριά» του Δήμου Σερβίων - Βελεβεντού, στο Ν. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
995 11-06-12 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 17,172 MWp, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης) στη θέση «Μαρίνα» (εκτός σχεδίου), στο ήμο Φλώρινας στo N. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «EDF EN GREECE A.E. & ΣΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε.». Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας gov.gr
1085 15-06-12 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση του έργου «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», της εταιρείας «СASTOR RENEWABLE LTD», ισχύος 4,00 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στα αγροτεμάχια 825, 826, 827, 828, συνολικού εμβαδού 129247.09μ2, του αγροκτήματος Νεοχωρίου Δήμου Ορεστιάδος Π.Ε. Έβρου. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
621 30-05-12 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 9725/23-11-11 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας Βιοαερίου, ισχύος 1 MW» της εταιρίας με την επωνυμία «Δέλτα Αξιού Ενεργειακή Α.Ε.» (ΑΦΜ 998385475, Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών), που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτ. 153 Άδενδρου, Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
Εμφανίζονται 21 - 40 από 12249 1 2 3 4 613