Αναρτημένες Αποφάσεις

Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Εμφανίζονται 81 - 100 από 12254 1 3 4 5 6 7 613
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Ομάδα Έργου Περιφέρεια Αρχείο
69508 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499 KWe με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων της εταιρίας GREEN POWER BIOMASS AE», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 558 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος «Άνω Αποστόλων», της ΔΕ Πικρολίμνης, του Δήμου Κιλκίς, της ΠΕ Κιλκίς, Π.Κ.Μ. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69507 11-11-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW της εταιρείας ‘’ΚΑΔΜΕΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.’’ στη θέση «ΖΑΓΑΡΑΣ» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69506 11-11-20 Τροποποίηση της με α.π. 118955-30-07-2020 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της βιομηχανίας παρασκευής παρεντερικών διαλυμάτων (ορών) και ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επωνυμία “ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ” και δ.τ. “ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.”, που βρίσκεται στο 9ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας, στη Τ.Κ. Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Θεσσαλίας gov.gr
69505 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη θέση «ΔΙΟΝΥΣΟΒΟΥΝΙ – ΣΤΑΜΑΤΟΒΟΥΝΙ» Διονύσου Αττικής, της εταιρείας “Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ”» Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Αττικής gov.gr
69504 11-11-20 Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Λειτουργία του υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά», στους Δήμους Βέροιας, Σκύδρας, Πέλλας και Χαλκηδόνας, στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69503 11-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου «Αεριοστροβιλικός Σταθμός Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ), με καύσιμο Φυσικό Αέριο, ονομαστικής μικτής ισχύος 665MW της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 εντός της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής - Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης gov.gr
69502 10-11-20 Τροποποίηση – ανανέωση της υπ’ αρ. 3957-04-11-2005 ΑΕΠΟ για την επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας του νομού Κορινθίας, με προσθήκη έργων ανάπλασης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας. Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα   gov.gr
69501 10-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ AEET, με κωδ. ονομασία «1004820 ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ», στη θέση «Αγία Κυριακή», Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Δ.Ε. Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, Π.Ε. Καρπάθου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
69500 10-11-20 Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και για την ευταξία αυτής Αναδιατύπωσή της, για το έργο «Βελτίωση Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβάσου στα τμήματα Μαλαγάρι – Φλόκα (ΧΘ 1+000 – ΧΘ 2+600), Γέφυρα Μπλάμη (ΧΘ 6+500 – ΧΘ 6+915), Αυλάκια – Άγιος Κωνσταντίνος (ΧΘ 14+055 – ΧΘ 19+605), Κουρού Ντερέ (ΧΘ 22+625 – ΧΘ 23+118), Παραλιακή Οδός πόλεως Σάμου (ΧΘ 0+000 – ΧΘ 1+677)»,–της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στις Δημοτικές Ενότητες Βαθέος και Καρλοβασίων των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου αντίστοιχα , της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Βορείου Αιγαίου gov.gr
69499 10-11-20 Τροποποίηση – Παράταση ισχύος (παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 4685-2020) της με αρ. πρωτ. ΟΙΚ 30568-24-05-2017 (ΑΔΑ: 7Η08ΟΡ1Ι-Λ2Ν) Απόφασης ΓΓ ΑΔ Αιγαίου, που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με δ.τ. «ΑΚΤΗ ΦΑΛΗΡΑΚΙ», δυναμικότητας 696 κλινών, επί γηπέδου συνολικής έκτασης 27.040 τ.μ. της Κ.Μ. 497 γαιών Καλυθιών, στην περιοχή «ΦΑΛΗΡΑΚΙ» της Δ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η τροποποίηση αφορά στην απαλοιφή του 2ου & 3ου εδαφίου του όρου 15 του Κεφ. Δ Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής Νοτίου Αιγαίου gov.gr
69498 10-11-20 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την τροποποίηση της λειτουργίας του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΣΤΑΥΡΟΣ» και κωδικό αριθμό «1000152» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», έχει Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2005297920, και είναι κατασκευασμένος (και πρόκειται να τροποποιηθεί η λειτουργία του) σε έκταση που βρίσκεται στο ύψωμα Σταυρού Τούμπα στο Δήμο Πολυγύρου, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Κεντρικής Μακεδονίας gov.gr
69497 10-11-20 Τροποποίηση της αρ. 2205-103957-26-07-2018 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ», με την από κοινού χρήση με την εταιρεία «VODAFONE», με κωδική ονομασία θέσης «ΔΡΟΣΙΑ 1200069», σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 500 τ.μ., στη θέση «Πλησίον Προφήτη Ηλία», του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69496 10-11-20 Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 25908-ΠΕ-08.07.2014 απόφασης «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία ενιαίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, συνολικής δυναμικότητας 1120 τόνων ετησίως, που βρίσκεται εγκατεστημένη σε συνολική θαλάσσια έκταση 77 στρεμμάτων, οργανωμένη σε τέσσερα πάρκα εκτροφής, στη θέση «Κολόνα Άγγλου», νήσου Πεταλά Εχινάδων Νήσων Δήμου Κεφαλληνίας, ΠΕ Κεφαλληνίας της εταιρείας «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Ιονίων Νήσων gov.gr
69495 09-11-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων νέου κτιρίου, κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας JUMBO AEE στην θέση «Γκόριτσα» στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας. Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69494 09-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Ρογδιάς και Παλαιοκάστρου Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου» Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Κρήτης gov.gr
69493 09-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση ορυχείου βιομηχανικών ορυκτών Μπεντονίτη και Ποζολάνη συνολικής έκτασης 181.371,45 τ.μ.(124.944,85 τ.μ. αδειοδοτημένου και 56.426,60 τ.μ. νέου), και συνοδών έργων (μονάδα θραύσης και μονάδα ανάμιξης μπεντονίτη) της εταιρείας «ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ» που βρίσκεται στην θέση «ΠΡΑΣΣΑ» Κιμώλου – Νομού Κυκλάδων. Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες Νοτίου Αιγαίου gov.gr
69492 09-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης, δυναμικότητας 600 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Καλόγηρος», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας που προέρχεται από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 80 στρεμμάτων, στη θέση «Χονδρή Άμμος», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69491 09-11-20 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης, δυναμικότητας 200 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση «Λάρμες», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας που προέρχεται από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 80 στρεμμάτων, στη θέση «Χονδρή Άμμος», Δ.Ε. Μαλεσίνας, του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε.». Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες Στερεάς Ελλάδας gov.gr
69490 06-11-20 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδική ονομασία θέσης «1000825 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ», στο Ύψωμα πλησίον οικισμού Καλυβίων (Νότια της Κορυφής Κέδρος), Δ. Σαρωνικού, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής. Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες Αττικής gov.gr
69489 06-11-20 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης μονάδας παραγωγής & εμπορίας οργανοχουμικών λιπασμάτων της «Μέγα Eco A.E.» στη θέση Πυργάρι – Λάκκα Αρβανίτη (Καμπία) του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, λόγω κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης για την προσθήκη σταδίου αναερόβιας χώνευσης και εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Αττικής gov.gr
Εμφανίζονται 81 - 100 από 12254 1 3 4 5 6 7 613